Aktualności miejskie

Aktualizacja – Badanie ankietowe w ramach projektu pt. ,,Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”

Informujemy o wprowadzeniu nowych formularzy ankiet związanych z ewaluacją projektu “Zintegrowany model profilaktyki przemocy domowej”. W związku z uwagami otrzymanymi od uczestników badania, dokonaliśmy pewnych modyfikacji w treści ankiet, aby lepiej dostosować je do działań realizowanych w poszczególnych projektach.

LINKI:
ANKIETA (wersja 2)
Poniżej treść informacji dotyczącej badań ankietowych w projekcie:
Informujemy, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Uniwersytetem w Stavanger, w ramach Programu Sprawiedliwość, realizuje predefiniowany projekt pod nazwą „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzięki stworzeniu i wprowadzeniu nowego modelu zapobiegania przemocy na poziomie gminy.
Miasto Gubin z zaangażowaniem przystąpiło do tego przedsięwzięcia, biorąc aktywny udział w pilotażowej realizacji projektu „Zdrowe relacje – zgodna rodzina. Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej. Innowacyjny program systemowy”. Obecnie trwają prace nad oceną skuteczności przyjętych założeń teoretycznych, które odbywają się poprzez szczegółową ocenę testowanego modelu.
Chcemy zaprosić Państwa – mieszkańców Miasta Gubina – do udziału w badaniu ankietowym, które jest kluczowym elementem naszych badań. Państwa odpowiedzi będą niezwykle cenne dla procesu tworzenia końcowej wersji modelu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”.
Ankieta jest całkowicie anonimowa i jej wypełnienie zajmuje zaledwie około 10 minut. Jest ona dostępna online i może być wypełniona przy użyciu zarówno komputera, jak i telefonu.
Serdecznie dziękujemy za Państwa czas i zaangażowanie w ten ważny projekt.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry