Aktualności miejskie

Ankieta w sprawie nadania nazw

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych mających na celu zaopiniowanie propozycji nazw dla skweru przy ul. Piastowskiej oraz parku u zbiegu ulic Obrońców Pokoju, Gen. Dąbrowskiego i Słowackiego (park z fontanną).

Zaproponowane nazwy to:
– dla skweru – „Skwer imienia Witolda Pileckiego”,
– dla parku –„Park imienia Stanisławy Jabłońskiej” lub „Europark”.

Ankiety będą przyjmowane w okresie od 05 do 26 października 2023 r.

Wypełnione formularze można składać w formie pisemnej i elektronicznej.

Forma pisemna polega na wysłaniu za pomocą poczty na adres Urzędu Miejskiego (ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin) wydrukowanej i wypełnionej ankiety zamieszczonej na stronie internetowej www.gubin.pl lub złożeniu jej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego.
Forma elektroniczna polega na tym, że osoba uprawniona ma możliwość oddania głosu w internetowym formularzu – https://forms.gle/735NbwKnh3KA6LpA6

Ponadto można wysłać wypełniony formularz pocztą elektroniczną na adres um@gubin.pl

Druk ankiety będzie można także otrzymać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie.

Istnieje możliwość zgłoszenia nowych propozycji nazw dla ww. obiektów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zasad nadawania i zmiany nazw obiektom miejskim na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim do dnia 26 października 2023 r.

Zapraszamy mieszkańców naszego miasta do aktywnego udziału!

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry