Aktualności miejskie

Aspekty prawno-formalne dotyczące funkcjonowania struktury prawnej w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej w Euromiescie Gubin-Guben.

W okresie 01.01.2023 do 30.06.2023 Miasto Gubin i Szpital Naemi-Wilke-Stift w Guben łzrealizowali polsko-niemiecki projekt w ramach Funduszu Małych Projektόw Euroregionu Sprewa-Nysa-Bobr nr. 493/2022 pod tytułem: "Aspekty prawno-formalne dotyczące funkcjonowania struktury prawnej w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej w Euromiescie Gubin-Guben."

Celem projektu było wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zdrowia i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkanców Euromiasta.
Aby zamierzenia te mogły zostać zrealizowane szpital Naemi-Wilke-Stift (NWS) złożył ramach Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia – Polska 2021-2027 w pierwszym naborze dwa projekty. Pierwszy z nich to projekt z zakresu Innowacji Terytorialnych w ramach Priorytetu 1: Innowacyjne Pogranicze – transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań, natomiast drugi to projekt w ramach Priorytetu 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji.
Głównym celem projektu z Priorytetu 1 jest opracowanie transgranicznej koncepcji i programu pilotażowego dla transgranicznej opieki ratunkowej wspartej TELEMEDYCYNĄ. Aby program pilotazowy mόgł wystartować należy wyjaśnić kwestie związane z ochroną danych osobowych i prawem pacjenta.  Po stronie polskiej przepisy prawne są inaczej sformułowane niż po stronie niemieckiej. Niezbędna była analiza prawno-formalna i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie tego projektu w 1 naborze.
Głównym celem drugiego projektu z Priorytetu 4 jest poprawa dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej w Euromieście Gubin-Guben poprzez stworzenie struktury prawnej dla transgranicznych usług medycznych dla mieszkańców Euromiasta. W celu poprawy transgranicznej opieki zdrowotnej w ramach projektu planuje się opracowanie i przetestowanie rozwiązań prawno-administracyjnych, które umożliwią transgraniczne korzystanie z usług opieki zdrowotnej. Partnerzy projektu będą wspólnie pracować nad stworzeniem struktury prawnej, która będzie kamieniem milowym dla stałego transgranicznego dostępu do opieki zdrowotnej po obu stronach granicy dla mieszkańców. Utworzenie takiej struktury po stronie polskiej musi zostać zbadane z punktu widzenia prawa pomocy publicznej. NWS w ramach tego projektu podejmie współpracę z biurem prawnym, które opracuje niezbędną dokumentację wymaganą od partnerόw projektu już na etapie wnioskowania o dofinansowanie z programu INTERREG VIA.
W ramach tego projektu partnerzy projektu współpracowali z kancelarią prawną w celu przygotowania niezbędnych dokumentów do złożenia wniosków o dofinansowanie. Opinie ekspertów przygotowane w ramach tego projektu są dostępne na stronie szpitala w obu językach. Wyniki projektu zostały zaprezentowane przez zespół projektowy NWS w dniu 30.05.2023 r. oraz w dniu 09.06.2023 r. podczas obowiązkowych konsultacji we Wspólnym Sekretariacie Programu Współpracy.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry