Społeczeństwo

Bank krwi świeci pustkami…

Złe wiadomości napływają z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Obecnie bank krwi świeci pustkami, a krwiodawców nie przybywa. Na ten moment najbardziej potrzebna jest krew o Rh ujemnym. W rozmowie na zachod.pl Krzysztof Piwowarczyk z zielonogórskiego RCKiK przyznaje, że z reguły barometry krwi wyglądają w ten sposób na wakacje, w okresie urlopów. Dlatego ważna jest teraz mobilizacja krwiodawców.

Zachęcamy mieszkańców Gubina i okolic do oddawania tego życiodajnego płynu, nie tylko podczas przyjazdu krwiobusu do naszego miasta. Można zaplanować wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Obecnie istnieje możliwość wyboru terminu oddania krwi. Rejestracja: 68 329 83 89, gabinet lekarski 68 329 83 71 lub 68 329 83 90. Ponadto centrum wprowadziło możliwość internetowej rejestracji na rckik.zgora.pl

Otrzymamy do wypełnienia kwestionariusz, w którym trzeba odpowiedzieć na szereg zasadniczych pytań. Nie należy bagatelizować żadnego z nich np. dotyczącego przyjmowania leków obniżających ciśnienie krwi, czy środków uspakajających. Mając na względzie dobro biorcy Twojej krwi, należy dokładnie przypomnieć sobie wszystkie schorzenia, nawet te przebyte w odległej przeszłości. Dotyczy to w szczególności żółtaczki zakaźnej. (red)

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry