Społeczeństwo

Będą mogli korzystać z preferencyjnych stawek za gaz

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany paliwem gazowym, będą mogli korzystać z preferencyjnych stawek za gaz. Zapłacą nie więcej niż 200,17 zł/MWh.

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do wniosku należy dołączyć fakturę za gaz oraz dokumenty z zakresu pomocy publicznej. Pomoc będzie dotyczyła rachunków obejmujących okres od kwietnia. Wniosek RPG należy złożyć w ciągu 30 dni od wystawienia faktury. Każdy wniosek o stosowanie ceny maksymalnej może dotyczyć wyłącznie jednej faktury.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia muszą spełnić odpowiednie warunki. Powinni oni wykazać m.in., że na 31 grudnia 2022 r. rodzaj ich działalności lub przeważającej działalności był oznaczony kodem 10.71.Z i przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku, pochodził w co najmniej 50 proc. ze sprzedaży wyprodukowanego pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek. Aby ZUS mógł przyznać pomoc, na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek i musi dysponować limitem pomocy de minimis. Jeśli pracownik ZUS będzie mieć wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z przedsiębiorcą telefonicznie lub poprzez PUE ZUS. Szczegóły korespondencji będzie można znaleźć na koncie PUE ZUS – informuje Agata Muchowska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS woj. lubuskiego.

Szczegóły dotyczące wniosku o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) znajdą się na stronie internetowej ZUS.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry