Społeczeństwo

Brak informacji oznacza oddanie pobranego świadczenia

Ważna informacja dla obywateli Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze „500 plus” lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski.

Powinni o tym fakcie poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym razie będą musieli oddać nienależnie pobrane świadczenie.

Wyjaśnia Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS: Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją tego jest utrata prawa do świadczeń rodzinnych przyznawanych przez ZUS. Dlatego ważne jest, aby osoby, które złożyły wniosek o takie świadczenia i planują wyjazd z Polski, poinformowały o tym ZUS. Mogą to zrobić poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pomocą formularza POG lub osobiście, w każdej placówce Zakładu. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić dostępna jest na stronie zus.pl. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje ZUS o wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.

ZUS ma narzędzia, aby sprawdzić czy dana osoba opuściła nasz kraj i może weryfikować legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie w trakcie ich pobierania.

ZUS ma dostęp do wielu państwowych rejestrów m.in. systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych oraz specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Straż Graniczną. W przypadku wątpliwości dotyczących prawa do świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce. Może też wstrzymać wypłatę świadczenia, jeżeli uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień. Obowiązek informowania o opuszczeniu Polski dotyczy także wyjazdu do krajów Unii Europejskiej

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry