Historia

Była kiedyś taka partia…

Mało kto dziś pamięta, że Polska Partia Przyjaciół Piwa (PPPP) – to polska partia polityczna, założona w 1990 przez satyryka Janusza Rewińskiego. Sądownie została zarejestrowana 28 grudnia 1990 roku. Podstawową jednostką organizacyjną była tzw. “ława piwna”. Na terenie kraju udało się utworzyć około 50 ław piwnych. Prowadziła działalność do 1993 roku. Co dla nas ważne i ciekawe – Gubińska Ława Piwna była jedyną jednostką organizacyjną PPPP funkcjonującą na terenie ówczesnych województw zielonogórskiego i gorzowskiego.

W skład zarządu ławy wówczas wchodzili: Wiesław Kubasik – prezes Ławy Piwnej, Krzysztof Jastrzębski, Zbigniew Stroński oraz Elżbieta Strońska – jako pisarz piwny. Członkowie zarządu ławy w lokalnej prasie gubińskiej tak między wypowiadali się o swojej partii: – Przeważnie w świadomości społecznej “piwosz” to taki niezbyt sympatyczny, podchmielony osobnik z butelką w dłoni. My kreujemy zupełnie odmienny od powszechnego mniemania model “piwosza”, model całkowicie odmienny od stereotypu, który niestety mocno zakorzenił się w polskiej świadomości. My się piwem nie upijamy. Dla nas piwo jest jedynie pewnym dodatkiem do życia. Cała rzecz w tym, aby piwo spożywać we właściwej atmosferze i w miłym towarzystwie.

Gazeta pytała, czy konsumpcja piwa jest istotnym składnikiem działalności partyjnej PPPP? Otóż w krajach demokracji zachodnich istotnym składnikiem życia politycznego są różnego rodzaju kiermasze, zabawy i festyny. Polityka nie jest przecież treścią życia, lecz tylko jego uzupełnieniem. Ludzie pragną przede wszystkim odpoczynku i zabawy. Polityk powinien szukać bezpośrednich kontaktów z wyborcami, nie tylko prezentować się tylko jako „gadająca głowa” w telewizji. Inaczej nie ma praktycznie żadnych szans w wyborach. Zdaniem wypowiadających się wówczas gubińskich członków PPPP to całkiem poważna partia polityczna. Jakie zgłaszała postulaty?

– Nie ma dobrego piwa bez czystej wody – mówił rozmówca gazety. Działania nasze skupiają się więc w szczególności na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska naturalnego. Na przykład zabiegamy o powszechne stosowanie benzyny bezołowiowej oraz o powszechne stosowanie katalizatorów spalin w samochodach stosujących benzynę ołowiową. Obszerna interpelację w tej sprawie złożył w Sejmie Leszek Bubel, poseł z naszej partii. Ponadto chcielibyśmy wyłączenia piwa spod rygorów reglamentowanych, określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Proponujemy odejściu od zasady limitowania ilości punktów sprzedaży piwa. Chodzi tu o to, aby piwo było powszechnie dostępne.

Gubińska Ława Piwna organizowała imprezy, które przyciągały masowych uczestników, wszelkiego rodzaju festyny, kiermasze itp. Zaplanowano także zorganizowanie “I Gubińskiego Festynu Piwnego”.

Na zakończenie wywiadu W. Kubasik powiedział: – Jeżeli wszystko to, o czym mówiliśmy, można nazwać swego rodzaju polityką, to ma ona ściśle praktyczny charakter. Nie jesteśmy partią tzw. “wielkiej polityki”, jesteśmy partią dla zwykłych ludzi.

(Na podstawie WG nr 3 z 1992 roku oprac. sp)

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry