Aktualności miejskie

Byli Burmistrzowie oceniają

Włodzimierz Rogowski analizuje lata 2006-2024 w wykonaniu naszego samorządu

W swoim życiu zawodowym pełnił Pan również zaszczytną funkcje burmistrza naszego miasta. Mając doświadczenie i wiedzę – jak Pan ocenia, z perspektywy lat okres zarządzania naszym miastem przez ustępującego włodarza Bartlomieja Bartczaka?

Trudno mi jest dokonać tej oceny z perspektywy czasu, a to z tego powodu, że mieliśmy stosunkowo mało kontaktów. Bartłomiej Bartczak pełnił tę funkcje przez kilka kadencji z woli wyborców. Ja natomiast zostałem wybrany glosami ówczesnej Rady Miejskiej – w zupełnie innych realiach. Ten wybór odbył się praktycznie u schyłku XX wieku; zasiadałem na „fotelu” burmistrza w latach 1998 – 2000. Następnie zostałem wybrany do Rady Powiatu Krośnieńskiego, w której zasiadałem przez kilka kadencji, pełniąc m. innymi zaszczytną funkcję Przewodniczącego tego Gremium. Wówczas w Gubinie było rozpoczętych kilka – co prawda – na miarę naszych ówczesnych realiów skromnych inwestycji. Pragnę podkreślić, że był to okres przed unijny (R weszła w skład UE z dniem 1 maja 2004 roku – przyp. AB). Z perspektywy lat – obecnemu burmistrzowi udało się dokonać naprawdę bardzo dużo. Fakt – pozostaje faktem – obecnie są inne realia, także ekonomiczne miasta. Polska znalazła się w strukturach Unijnych, mamy tym samym od 20 lat potężny zastrzyk finansowy. Po latach zastoju – w Gubinie niemal z dnia na dzień powstają nowe firmy, dochodzi do tego, że zaczyna brakować rąk do pracy. Jestem pod wrażeniem; uważam, że te lata zostały przez burmistrza Bartczaka wykorzystane właściwie. Powstały dwie strefy przemysłowe, prężnie rozwija się „przemysł” metalowy – związany z tzw. kowalstwem artystycznym. Mimo braku w mieście jednostek wojskowych – dawne koszary są wykorzystywane przez różne firmy.

Gdy pełniłem funkcję burmistrza – w Gubinie stacjonowała 5. Brygada Zmechanizowana. Zaczęto wówczas coraz głośniej wspominać o możliwości jej rozformowania. Te zmiany związane z likwidacja  w mieście jednostek wojskowych stały się niemal tragedią dla wielkiej rzeszy mieszkańców naszego miasta, zarówno osób w nich zatrudnionych jak też kadry zawodowej. Z momentem objęcia stanowiska burmistrza  przez B. Bartczaka – po wielu latach miasto zaczęło się ekonomicznie „podnosić”! Olbrzymim krokiem była likwidacja wewnętrznych granic w strefie Schengen.

Przez kilka kadencji zasiadał Pan w Radzie Powiatu Krośnieńskiego. Aktualnie wycofując się z zżycia społeczno–politycznego. Dlaczego?

Zasiadałem we władzach samorządowych Powiatu Krośnieńskiego od pierwszej kadencji, pełniłem również funkcję Przewodniczącego tej Rady. Struktury powiatu zaczynały wówczas „raczkować”, praktycznie wszystko należało tworzyć od początku. Proszę wziąć pod uwagę, że Rada Powiatu zabezpieczała wówczas potrzeby miast – Gubina i Krosna Odrzańskiego oraz wchodzących w skład tej jednostki administracyjnej gmin. Musieliśmy dosłownie myśleć o wszystkim: remontach szkół ponad podstawowych, służbie zdrowia (rozsypującej się). Mając już swój przedział wiekowy – postanowiłem przed laty o wycofaniu się, z małymi wyjątkami – z życia społeczno – politycznego. Biorąc pod uwagę swój wiek – wiele z istotnych spraw z czasów, gdy byłem aktywnym samorządowcem – uleciało mi z pamięci. Dlatego – być może – mogą pojawiać się pewne nieścisłości.

Na stanowisko burmistrza miasta kandyduje dotychczasowa wiceburmistrz – Pani Justyna Karpisiak. Czy według Pana wiedzy – będzie ona dobrym gospodarzem miasta?

Wydaje mi się, że będzie nie tylko dobrym – ale bardzo dobrym gospodarzem. Pani Karpisiak pełni swoją funkcję praktycznie tak długo, jak burmistrzem jest B. Bartczak. Ma tym samym niezbędną wiedzę, doświadczenie i to, co jest bardzo istotne –  kontakty w lokalnych strukturach władzy nie tylko w Regionie Lubuskim, aby być gospodarzem Gubina. Zna  – na bieżąco – wszelkie sprawy, a co za tym idzie – jest w stanie zapewnić ciągłość wszystkich dotychczasowych działań i realizacji inwestycji. To, czy zostanie wybrana – zależy tylko od nas – mieszkańców, a jej wybór na burmistrza miasta z pewnością zaowocuje!

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Antoni Barabasz

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry