Społeczeństwo

Celem projektu jest poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim był twórcą rozwiązań mających na celu przetestowanie oraz późniejsze wdrożenie do ustawy podczas realizacji projektu pilotażowego pod nazwą: „Bon – Twoją szansą na niezależność”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na krośnieńskim rynku pracy kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dzieci.

W efekcie projektu pilotażowego 10 matek (w tym 6 z rejonu Gubina) uzyskało wsparcie na pokrycie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem/dziećmi w wysokości do 1 500 zł miesięcznie wypłacane przez 6 miesięcy w związku z podjęciem zatrudnienia. Potrzeba zapewnienia dziecku jak najlepszej opieki, obawa związana z utratą niezbędnych kwalifikacji zawodowych, czy stres towarzyszący poszukiwaniom nowej pracy jest powodem, dla których panie nie decydują się na aktywność zawodową po zakończeniu urlopu wychowawczego. Rodzice dzieci zamieszkujący gminy wiejskie nie mają możliwości umieszczenia dziecka w żłobkach lub przedszkolach, które zapewniają opiekę w pełnym wymiarze, tak aby rodzice mogli podjąć zatrudnienie oraz zaprowadzić i odebrać dziecko. Urząd zdecydował się na przetestowanie takiego rozwiązania ze względu na dużą liczbę zarejestrowanych matek, które chciałyby podjąć zatrudnienie, ale ze względu na opiekę nad dzieckiem nie mają takiej możliwości – mówi Kamila Kurczak, kierownik Filli w Gubinie Powiatowego Urzędu Pracy.

Aktualnie 25% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych to osoby wychowujący co najmniej jedno dziecko do 6 lat. – Wprowadzenie finansowego wsparcia umożliwiającego opłacenie kosztów opieki nad dzieckiem a w wielu przypadkach nad dwójką lub trójką dzieci w ramach projektu pilotażowego pozytywnie wpłynęło na podjęcie decyzji  o powrocie do pracy. Inicjatywa uzyskała szeroki zakres i pozytywny odbiór wśród uczestniczek projektu, które bez udziału w projekcie nie mogłyby podjąć zatrudnienie – dodaje nasza rozmówczyni.

Projekt pilotażowy pod nazwą: „Bon – Twoją szansą na niezależność” realizowany jest w ramach naboru ogłoszonego i finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Stabilna praca – silna rodzina”.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry