Aktualności miejskie

“Ciepłe Mieszkanie”

Do 31 grudnia 2023 r. można wypełniać i składać ankiety uczestnictwa w programie "Ciepłe Mieszkanie".

Ankieta nie stanowi zobowiązania do udziału w programie – ma jedynie na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.
Ankieta dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych z wyjątkiem lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, w których wszystkie lokale w budynku stanowią własność gminy.
Wypełnioną ankietę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@gubin.pl lub złożyć w pok. 107 Urzędu Miejskiego w Gubinie. Ankiety można również przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin.
Szczegóły dotyczące zasad programu dostępne są na stronie internetowej – https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 68 45 58 117.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry