Historia

Cmentarz Wendyjski w Gubinie

Dla pełnego obrazu cmentarzy funkcjonujących w naszym mieście należy wspomnieć o jeszcze jednym, nieistniejącym, Cmentarzu Wendyjskim. Był zlokalizowany niedaleko przy Heersstraβe w kierunku Krosna. Dziś to teren Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie (kiedyś tzw. rolniczak).

Gubeński historyk Karl Gander w historii miasta odnotował, że cmentarz zamknięto 24 lutego 1848 r. decyzją komendy policji z powodu braku miejsc. W jednym z opracowań lubuski historyk S. Kowalski pisząc o cmentarzu wspomina, że władze miejskie zdołały nakłonić gminy wiejskie Drzeńska Małego i Jaromirowice do wybudowania własnych cmentarzy. Bieżyce, Dobrzyń, Drzeńsk Wielki, Pleśno, Żenichów i Wałowice zostały do tego zobowiązane nakazem starosty. Cmentarz Wendyjski około roku 1700 zajmował całą powierzchnię późniejszego Bergschlösschen. Ten cmentarz był przez gubinian mało znany. W ówczesnych czasach nazywany był Wendische Friedhof. Cmentarz Wendyjski oczywiście nie oznacza, że chowano tam tylko Wendów (określenie historyczne Słowian nadbałtyckich). Ksiądz Aleksander Dobrucki, proboszcz gubiński w latach 1958-85 sięgając do korzeni życia religijnego w Gubinie przekazał, że „miało charakter katolicki, opierając się na wyznawcach słowiańskich, zwanych później Wendami. Nie było to jeszcze chrześcijaństwo czy katolicyzm w znaczeniu dzisiejszym, a raczej powierzchowne”. Na mapie miasta Guben z 1 kwietnia 1927 roku nie ma już oznaczonego cmentarza. Dziś w tym miejscu też nie ma żadnej informacji o istniejącym tu przed laty Cmentarzu Wendyjskim. Przy pisaniu powyższego tekstu korzystałem z publikacji autorstwa W. Łabęckiego „Cmentarze Gubina” wydanej przez SPZG – wrzesień 2013. (sp)

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry