Społeczeństwo

Czy nasze karetki mogą przekraczać granicę?

Wciąż wielu mieszkańców zastanawia się, czy polska karetka może zostać zadysponowana przez dyspozytora do pobliskiej niemieckiej miejscowości, czyli w naszym przypadku do Guben.

W sierpniu ubiegłego roku podpisane zostały porozumienia dotyczące współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym. Podpisanie tego dokumentu poprzedzały spotkania robocze i rozmowy, w których uczestniczyły strony polskie i niemieckie. Prowadzono analizy wzajemnych potrzeb, respektując przepisy prawa po obu stronach granicy.

Mówi Anna Wróbel – Polsko-niemiecki koordynator ds. zdrowia:

Podpisane porozumienie oznaczało, że powstały podstawy prawne , aby na przykład polska karetka została zadysponowana przez dyspozytora do pobliskiej niemieckiej miejscowości, a z kolei niemiecka do osoby potrzebującej pomocy po polskiej stronie. Umowa została wprowadzona do realizacji na początku grudnia 2021 roku. Pierwsze transgraniczne działania ratownicze już się odbywały. Polska karetka przywiozła kilka razy pacjentów do Naemi-Wilke-Stift w Guben. Również niemieckie służby udzielały pomocy poszkodowanym w wypadkach po polskiej stronie. Każdorazowo decyzję o zaangażowaniu karetki podejmuje odpowiednia dyspozytornia ratownictwa medycznego.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry