Aktualności miejskie

Działają z pasją i wielką wrażliwością na potrzeby innych

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, co jest znakomitą okazją do przekazania wszystkim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej ogromnych wyrazów szacunku.
Wielkie uznanie należy się Wam za zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz osób, rodzin i lokalnej społeczności zmagających się z trudnościami i problemami, które często wydają się być nie do przezwyciężenia. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność. To działanie, do którego potrzeba niezwykłych ludzi, profesjonalistów pełnych empatii działających z pasją i wielką wrażliwością na potrzeby innych.
Życzymy wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w obliczu nowych wyzwań oraz satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku. Życzymy także ludzkiej życzliwości, szacunku, a także przekonania, że Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszego miasta.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry