Aktualności miejskie

Działalność OZ Wałowice zawieszona

Sytuacja Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach, czyli tzw. więzienia w Gubinie, zmienia się jak w kalejdoskopie, gdyż co jakiś czas pojawiają się informacje o jego zamknięciu, które następnie są dementowane. Ostatnio po raz kolejny pojawiła się wiadomość o zawieszeniu jednostki penitencjarnej, o co postanowiliśmy zapytać pułkownika Daniela Janowskiego, Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu.

– Jak obecnie wygląda funkcjonowanie Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach? Ilu przebywa tam osadzonych i ilu funkcjonariuszy tam pracuje?

– W Zakładzie Karnym w Krzywańcu oraz w Oddziałach Zewnętrznych w Lubsku i w Wałowicach aktualnie przebywa około 850 osadzonych, a pojemność całkowita tych jednostek wynosi 1060 osób. Dodam również, że obecnie zatrudniamy 357 funkcjonariuszy i 15 pracowników cywilnych.

– Z jakimi problemami boryka się lokalna Służba Więzienna?

– Do aktualnych problemów zaliczyć należy przede wszystkim braki kadrowe. Duży odpływ, na zaopatrzenie emerytalne, doświadczonych funkcjonariuszy spowodował znaczne obciążenie pozostałych pracowników, którzy wygenerowali w ostatnim okresie tysiące nadgodzin. Sytuacji nie poprawia również fakt zawieszenia Rejonowej Komisji Lekarskiej w Zielonej Górze, która do tej pory orzekała m.in. o zdolności do służby nowych kandydatów. Tym samym, proces rekrutacji nowych funkcjonariuszy wydłużył się z około 1 miesiąca do nawet pół roku. Dzisiaj zainteresowani muszą jechać aż do Bydgoszczy, Wrocławia lub Szczecina.

– Co w taki razie w najbliższej przyszłości czeka OZ Wałowice?

– Jednostka ta, podlegającą pod Zakład Karny w Krzywańcu, została chwilowo zawieszona w swoim działaniu, ponieważ w ostatnich 6 miesiącach stan jej zaludnienia osadzonymi przekraczał nieznacznie 50% pojemności. Wynika to z faktu, że OZ Wałowice przeznaczony był do odbywania kary dla osadzonych mężczyzn recydywistów penitencjarnych w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Co ważne, populacja tej grupy osadzonych w naszym kraju systematycznie spada.

– Czy nie ma możliwości przekształcenia tutejszej jednostki w więzienie dla innej grupy osadzonych?

– Zabezpieczenia architektoniczno-ochronne OZ Wałowice uniemożliwiają zmiany przeznaczenia tej jednostki np. na zakład karny typu zamkniętego, których aktualnie najbardziej potrzeba, bez poczynienia znaczących nakładów finansowych. Dla przykładu koszt budowy samego muru ochronnego wokół OZ Wałowice może przy aktualnych cenach wynieść kilkanaście milionów złotych. Do tej kwoty doliczyć należy dalsze wielomilionowe inwestycje. Powyższe koszty w zestawieniu z aktualnymi brakami kadrowymi oraz wydłużonym procesem rekrutacji, a także znacząco niższym zainteresowaniem nowych kandydatów podjęciem służby w Służbie Więziennej spowodowały, że dalsze funkcjonowanie OZ Wałowice w dotychczasowej formie nie znajdowało uzasadnienia ekonomicznego oraz logistycznego. Zaznaczyć trzeba, że sytuacja ta może jednak w każdej chwili ulec zmianie, gdyż dynamika procesów związanych z więziennictwem jest zmienna i trudna do przewidzenia.

– Czy gubińscy pracownicy Służby Więziennej pracujący w OZ Wałowice muszą obawiać się o swoją pracę?

– Funkcjonariusze SW pełniący służbę w jednostce w byłych koszarach w Gubinie nie muszą się obawiać o utratę pracy. Wszyscy z nich zostaną przeniesieni do pełnienia służby w Oddziale Zewnętrznym w Lubsku oraz w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry