Społeczeństwo

Eksperci wymieniają kilka przyczyn katastrofy na Odrze

Polska Akademia Nauk opublikowana komunikat interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego – działającego przy PAN. Pod opinią podpisały się także Komitet Gospodarki Wodnej PAN i Komitet Inżynierii Środowiska. Eksperci w wyniku swoich badań wymieniają kilka przyczyn katastrofy na Odrze.

Wśród nich znajdują się:

  • długotrwały, niski stan wody (zwiększenie wrażliwości rzeki na dopływające zanieczyszczenia),
  • zrzuty ścieków ze związkami biogennymi,
  • zrzuty zasolonych wód przemysłowych lub kopalnianych, które wytwarzają toksyny zabójcze dla ryb i fauny oddychającej oskrzelami (to wskazują również jako przyczynę namnażania tzw. złotych alg),
  • uwolnienie metali ciężkich, które przez lata zgromadziły się w osadach dennych,
  • wzrost temperatury
  • znaczącą zmianę warunków hydrologicznych w Odrze, która była spowodowana jej regulacją, piętrzeniem i użytkowaniem dla celów żeglugi śródlądowej – skutkującą korzystnym dla namnażania glonów wydłużeniem czasu retencji wody w rzece.

8 września w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się wideokonferencja zespołu ds. opracowania programu odbudowy ekosystemu Odry. Przedstawiciele urzędów marszałkowskich województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego omówili działania, które dotychczas były podjęte w ich regionach. Powołane zostały m.in. zespoły ds. działań ratunkowych na rzece Odrze, organizowane były także spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego oraz pomoc rzeczowa i finansowa dla zaangażowanych w działania podjęte w związku z katastrofą. Na spotkaniu był omówiony także zakres tematyczny programu odbudowy ekosystemu Odry. Dla województwa lubuskiego istotne jest objęcie rzeki siecią monitoringu. Pomiar musi być automatyczny i ujednolicony dla całej Odry. Aby uniknąć zanieczyszczenia rzeki w przyszłości, należy zadbać również o jakość jej dopływów. Aby móc odbudować ekosystem Odry, trzeba pamiętać też o stronie organizacyjno-prawnej – zwrócił uwagę Tadeusz Jarmuziewicz. Jego zdaniem konieczna jest nowelizacja prawa wodnego i ujęcie w nim zapisów dotyczących monitoringu rzeki, aby był on obowiązkowy. Gotowość do włączenia się w prace nad programem odbudowy Odry zadeklarowali naukowcy z Niemiec. Uczestnicy spotkania rozmawiali również o źródłach finansowania programu odbudowy ekosystemu Odry.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry