Kultura

Folkolove, czyli pielęgnacja tradycji ludowych

W niedzielę (11.12) w Gubińskim Domu Kultury odbył się koncert z cyklu FOLKOLOVE. Publiczność podziwiała zespoły: Gubińskie Łużyczanki (Gubin), Na Wójtowej Roli (Dąbie), Chlebowianki (Chlebowo), Barwy Jesieni (Gubin) oraz Senioren Chor (Guben). Gościem specjalnym był Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa działającego przy RCAK w Zielonej Górze.

Było to podsumowanie pilotażowego projektu wsparcia tanecznych i śpiewaczych zespołów ludowych. – Grupą docelową są członkowie lubuskich zespołów pieśni i tańca oraz grup śpiewaczych z trzech powiatów województwa lubuskiego: żagańskiego, żarskiego i krośnieńskiego – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Z kolei dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury Izabela Kumor-Pilarczyk dodaje: Celem przedsięwzięcia jest pielęgnowanie tradycji ludowych z uwzględnieniem różnorodności folkloru na Ziemi Lubuskiej, poprzez wspieranie ludowych zespołów pieśni i tańca, a także grup i zespołów śpiewaczych.

Głównym punktem w programie FOLKOLOVE był konkurs pomocy finansowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na realizację wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, m.in.: udział zespołów ludowych oraz grup śpiewaczych w prestiżowych przeglądach, konkursach, festiwalach; promocję zespołu ludowego oraz grup śpiewaczych; organizację koncertów; uszycie strojów ludowych (zakup tkanin, art. krawieckich i pasmanteryjnych, usługa zaprojektowania stroju ludowego oraz jego uszycie); nagranie i tłoczenie płyty zespołu; wynajem niezbędnego sprzętu do realizacji i celów zespołów ludowych oraz grup śpiewaczych. (red)

Foto 1: Publiczność podziwiała m.in. Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa z Zielonej Góry

Foto 2: Występ zespołu Chlebowianki z Chlebowa podczas koncertu FolkoLove

W niedzielę (11.12) w Gubińskim Domu Kultury odbył się koncert z cyklu FOLKOLOVE. Publiczność podziwiała zespoły: Gubińskie Łużyczanki (Gubin), Na Wójtowej Roli (Dąbie), Chlebowianki (Chlebowo), Barwy Jesieni (Gubin) oraz Senioren Chor (Guben). Gościem specjalnym był Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa działającego przy RCAK w Zielonej Górze.

Było to podsumowanie pilotażowego projektu wsparcia tanecznych i śpiewaczych zespołów ludowych. – Grupą docelową są członkowie lubuskich zespołów pieśni i tańca oraz grup śpiewaczych z trzech powiatów województwa lubuskiego: żagańskiego, żarskiego i krośnieńskiego – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Z kolei dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury Izabela Kumor-Pilarczyk dodaje: Celem przedsięwzięcia jest pielęgnowanie tradycji ludowych z uwzględnieniem różnorodności folkloru na Ziemi Lubuskiej, poprzez wspieranie ludowych zespołów pieśni i tańca, a także grup i zespołów śpiewaczych.

Głównym punktem w programie FOLKOLOVE był konkurs pomocy finansowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na realizację wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, m.in.: udział zespołów ludowych oraz grup śpiewaczych w prestiżowych przeglądach, konkursach, festiwalach; promocję zespołu ludowego oraz grup śpiewaczych; organizację koncertów; uszycie strojów ludowych (zakup tkanin, art. krawieckich i pasmanteryjnych, usługa zaprojektowania stroju ludowego oraz jego uszycie); nagranie i tłoczenie płyty zespołu; wynajem niezbędnego sprzętu do realizacji i celów zespołów ludowych oraz grup śpiewaczych. (red)

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry