Aktualności miejskie

Formularz wsparcia dla Ukrainy

Zamieszczamy formularz, w którym można zgłosić swoją gotowość do pomocy Ukrainie i jej obywatelom.

Ankieta zawiera kilka pól, w których wpisujemy podstawowe dane, takie jak kontakt oraz możliwości udzielenia pomocy i wsparcia.
Uwaga: ta ankieta ma charakter informacyjny. Służy do zebrania najważniejszych informacji na temat potencjalnych możliwości udzielenia określonych rodzajów wsparcia uchodźcom z Ukrainy poprzez mieszkańców Gubina.
Bardzo ważne! Obecnie na terenie naszego województwa służby wojewody dysponują miejscami mieszkaniowymi dla uchodźców. Skorzystanie z tych miejsc przez Ukraińców wymaga zarejestrowania się w systemie wojewody. Takiej rejestracji dokonuje się w punktach na granicy polsko-ukraińskiej lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Gubinie.
Osoby przyjmujące rodziny Ukraińskie indywidualnie do swoich domów obecnie podejmują decyzję o pełnym przejęciu odpowiedzialności finansowej za ich utrzymanie.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry