Kultura

GTK ogłosiło konkurs literacki

Kolejna edycja gubińskiego konkursu dla twórców literatury

Gubińskie Towarzystwo Kultury ogłosiło XXIII Konkurs Literacki im. Tadeusza Firleja o Złote Pióro. Prace można zgłaszać do końca roku. Konkurs ma charakter regionalny i adresowany jest do osób z województwa: lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Organizatorzy czekają na utwory z dziedziny poezji i prozy – w tym szeroko rozumianej publicystyki (opowiadania, pamiętniki, artykuły, reportaże) o tematyce dowolnej. Prace będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą pisarze, poeci i pedagodzy związani z GTK. Objętość nadsyłanych tekstów winna wynosić: z poezji – zestaw trzech do pięciu wierszy, z prozy – tekst do dziesięciu stron maszynopisu (18000 znaków ze spacjami). Autor może zgłosić pracę tylko w jednej kategorii. Utwory (wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach) w trzech egzemplarzach należy podpisać godłem. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę z imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania i kontaktem telefonicznym lub e-mailem. Prace oznaczone: Poezja; Proza; należy przysyłać na adres: Gubińskie Towarzystwo Kultury, Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka Publiczna), 66-620 Gubin w terminie do 31 grudnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) oraz przesłać wersję elektroniczną na adres gtk1957@o2.pl

red.

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry