Społeczeństwo

Gubin w oczach dziecka

Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Gubinie (klas uzawodowionych), pod opieką Renaty Kiszki oraz Ewy Kubiak zorganizowały apel pt. „Gubin – nasze miasto”.

Uczniowie zapoznali się z pojęciem herbu, heraldyki oraz oglądali herby miast wojewódzkich Polski. Punktem centralnym apelu było przedstawienie przez Stefana Pilaczyńskiego herbu Gubina i wyjaśnienie jego symboliki. Opowiedział skąd bierze się kolor niebieski w wieżach, dlaczego w herbie są trzy wieże, dlaczego wrota do środkowej wieży są otwarte i skąd wzięło się w herbie godło. Prezes SPZG pokazał także projekt nowego herbu Gubina, który po stosownej decyzji Komisji Heraldycznej może zostać przyjęty i obowiązywać.

Uczniowie szkoły wykonali prace plastyczne dotyczące Gubina. Prace zostały wystawione w Galerii „Ratusz” Gubińskiego Domu Kultury. Wystawa nosiła tytuł “Gubin w oczach dziecka”. (ekip)

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry