Aktualności miejskie

Gubińska Nagroda Kulturalna

Do 10 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Gubinie można składać pisemne wnioski o przyznanie corocznej Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. Corony Schröter.

Nagroda stanowi formę uznania i materialnej satysfakcji dla:
• twórców /odtwórców/ kultury, którzy w dziedzinie muzyki, poezji, plastyki, tańca, publicystyki, satyry lub w innej dziedzinie kultury odnotowali szczególne osiągnięcia, a tym samym przyczynili się do promocji Gubina,
• animatorów kultury, którzy poprzez swoją działalność przyczynili się do promocji Gubina.

Wniosek o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem mogą składać osoby fizyczne, instytucje i organizacje społeczne, a także sami zainteresowani twórcy i animatorzy kultury.

Wnioski w zaklejonych kopertach z napisem „Gubińska Nagroda Kulturalna” należy składać w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry