Kultura

Gubińskie Towarzystwo Kultury ogłosiło konkurs literacki z wieloletnią tradycją

Gubińskie Towarzystwo Kultury zachęca do udziału w XXIV Konkursie Literackim im. Tadeusza Firleja o “Złote Pióro”.

Organizatorzy czekają na utwory z dziedziny poezji i prozy – w tym szeroko rozumianej publicystyki (opowiadania, pamiętniki, artykuły, reportaże) o tematyce dowolnej. Prace będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą pisarze, poeci i pedagodzy związani z Gubińskim Towarzystwem Kultury. Konkurs ma charakter lokalny – adresowany jest do osób, które zamieszkują na terenach zachodnich województw naszego kraju (Dolnośląskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie).

Objętość nadsyłanych tekstów winna wynosić:

  • z poezji – zestaw trzech do pięciu wierszy,
  • z prozy – tekst do dziesięciu stron maszynopisu (18 000 znaków ze spacjami).

Autor może zgłosić pracę tylko w jednej kategorii. Utwory (wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach) w trzech egzemplarzach należy podpisać godłem. Do tekstów dołączyć trzeba zaklejoną kopertę z imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania i kontaktem telefonicznym lub e-mailem, a także oświadczeniem o treści zamieszczonej poniżej:

Oświadczenie uczestnika:

Ja …………………………………… oświadczam,

że przesłana na konkurs praca nie była wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach.

Wyrażam zgodę na jej publikację w pokłosiu konkursu bez wynagrodzenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w opisie nadesłanej pracy wyłącznie do celów konkursowych w rozumieniu Ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2019.0.1781 t.j.

………………………………….

    Data, podpis

 

Materiały konkursowe nie będą zwracane. Fakt ich nadesłania oznacza zgodę autora na publikację przez organizatora konkursu bez honorarium. Autorzy opublikowanych prac otrzymają bezpłatnie po dwa egzemplarze antologii. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Prace oznaczone: Poezja; Proza; należy przysyłać na adres:

Gubińskie Towarzystwo Kultury

Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka Publiczna)

66-620 Gubin

w terminie do 31 sierpnia 2023 oraz przekazać na adres gtk1957@o2.pl 

Jury przyzna „Złote Pióra” zależnie od wartości tekstów. W kategoriach: Poezja i Proza przewiduje się nagrody w wysokości: 500,-zł 300,-zł 150,-zł (w każdej kategorii) oraz wyróżnienia rzeczowe. Ogólna pula nagród to 1900,00 zł. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz „Złotych Piór” nastąpi pod koniec roku 2023 r. o czym laureaci zostaną powiadomieni. Regulamin konkursu i oświadczenie zamieszczone są na stronie:  http://biblioteka.gubin.pl/gtk.html

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry