Społeczeństwo

Jak głosował Gubin?

W niedzielę (15.10) oddaliśmy swój głos na określone listy i konkret­nych kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Na początek frekwencja. Tu, podobnie jak w całym kraju, była bardzo wysoka i wyniosła 69,04%!

Zgodnie z przewidywaniami, w naszym mieście Koalicja Oby­watelska zdobyła najwięcej gło­sów w wyborach parlamentar­nych. W wyborach do Sejmu, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska Po .N Ipl Zieloni uzyskał 42,82% poparcia. Na kolejnych pozycjach znalazły się następujące komitety: Pra­wo i Sprawiedliwość (20,74%), Trzecia Droga (17,18%), Nowa Lewica (9,38%), Konfederacja (6,24%), Bezpartyjni Samorzą­dowcy (2,62%), Polska jest Jedna (0,82%), Antypartia (0,21%).

Indywidualnie, mieszkańcy Gubi­na największego poparcia udzieli­li Elżbiecie Polak, która otrzymała 1449 głosów. Bardzo dobrym wy­nikiem mogą się także pochwalić między innymi Marek Cebula (1123 głosy), Maja Nowak (659 głosów), Marek Ast (501 głosów) i Anita Kucharska-Dziedzic (451 głosów). Pełne wyniki są dostępne na stro­nie: pkw.gov.pl

W referendum ogólnopolskim udział wzięło zaledwie 25,55% mieszkańców naszego miasta, uprawnionych do głosowania. Z kolei w wyborach do Senatu, w Gu­binie zwyciężył Mirosław Różański (Trzecia Droga) – 63,66%. Drugie miejsce zajął Grzegorz Maćkowiak (PiS) z wynikiem 21,66%, a trzecie Rafał Adamczak (Bezpartyjni Sa­morządowcy) – 14,68%.

Jeśli chodzi o gminę Gubin, to fre­kwencja wyniosła 63,39%. Koali­cja Obywatelska zdobyła 33,81%, na drugim miejscu uplasował się PiS (30,57%). Trzecia Droga zdo­była 16,92%, Konfederacja 7,09%, Nowa Lewica 6,68%, Bezpartyjni Samorządowcy 3,59%, Polska Jest Jedna 1,04% i Antypartia 0,30%. W wyborach do Izby Wyższej naj­większego poparcia udzielono Mi­rosławowi Różańskiemu – 50,50%. W referendum ogólnopolskim frekwencja w gminie Gubin wy­niosła 33,10%.

Dodajmy, że naszymi przedsta­wicielami w Parlamencie będą: posłowie Elżbieta Polak, Walde­mar Sługocki, Krystyna Sibińska, Robert Dowhan, Katarzyna Osos (KO), Marek Ast, Władysław Daj­czak, Jerzy Materna, Łukasz Mejza (PiS), Maja Nowak, Stanisław Tom­czyszyn (Trzecia Droga) oraz Anita Kucharska-Dziedzic (Nowa Lewi­ca) i senator Mirosław Różański (Trzecia Droga).

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry