Aktualności miejskie

Kolejny Orlik w Gubinie?

Przy Szkole Podstawowej nr 3 powstała nowoczesna hala sportowa, z której korzystają nie tylko uczniowie, ale także lokalne kluby sportowe i mieszkańcy Gubina. Jednak brakuje tam zewnętrznego boiska, które umożliwiłoby aktywność fizyczną w komfortowych warunkach na świeżym powietrzu. Niebawem może się to zmienić!

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nowy program budowy kompleksów sportowych, a budżet na jego realizację to 225 milionów zł. Jego celem jest stworzenie obiektów, które nie tylko spełnią najwyższe standardy jakościowe, ale także będą otwarte i przyjazne dla wszystkich – niezależnie od wieku, płci czy umiejętności fizycznych. – Niebawem złożymy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia przy naszej placówce. Zamierzamy tu wybudować boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnię, skocznię w dal i rzutnię do kuli – tłumaczy dyrektor SP nr 3 Robert Siegel. – Nowością ma być także utworzenie nad boiskiem „balonu”, co umożliwi korzystanie z niego także przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, nawet zimą.

Nabór wniosków odbędzie się między 2 a 30 kwietnia, a kwoty finansowania nie mogą przekroczyć 1,5 miliona zł (przy finansowaniu do 50% kosztów) oraz 2,1 miliona zł (przy finansowaniu do 70% wydatków kwalifikowanych). – Projekt boiska jest już gotowy, więc teraz wystarczy przenieść nasze oczekiwania na odpowiedni wzór formularza i aplikować o środki – dodaje Justyna Karpisiak, zastępca burmistrza Gubina. – Jestem przekonana, że niebawem przy „trójce” powstanie nowoczesne boisko, których przecież w naszym mieście nie brakuje.

Dodać trzeba, że w trakcie projektowania jest także kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2. Wiele wskazuje na to, że po ukończeniu wymaganej dokumentacji, władze miasta poszukają możliwości sfinansowania takiego przedsięwzięcia także w placówce przy ul. Szkolnej 1.

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry