Aktualności miejskie

Kompostowniki – zaproszenie do badania

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów

Minister właściwy ds. Klimatu i Środowiska powierzył Instytutowi Ochrony Środowiska-Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB) realizację przedsięwzięcia „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce”. Badanie polega na wyznaczeniu wskaźników kompostowania przydomowego umożliwiających oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi „u źródła” w poszczególnych gminach.

Badanie będzie prowadzone przez cały rok 2024.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić do udziału w ww. badaniu 2-3 gospodarstwa domowe, które pomogłyby określić ilość wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi „u źródła”. Gospodarstwa, które przystąpią do programu będą proszone o przekazywanie pracownikowi Urzędu Miejskiego informacji o ilościach bioodpadów wrzucanych do kompostownika z podziałem na kuchenne i ogrodowe. Badanie powinno być przeprowadzane przez dowolny tydzień w każdym miesiącu roku 2024.

 

Chętnych do wzięcia udziału w badaniu zapraszamy do kontaktu:

Urząd Miejski w Gubinie

Ul. Piastowska 24

Tel. 68 455 81 22

 

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry