Aktualności miejskie

Kontrola zbiorników bezodpływowych

Informujemy, że w miesiącach maj-lipiec 2022 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Gubinie przeprowadzą kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy Gubin o statusie miejskim wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz częstotliwość ich opróżniania, na postawie okazanych rachunków lub faktur.

Podstawa prawna: art. 5, art. 6 ust. 1, art. 9u, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry