Społeczeństwo

Można już składać wnioski na wyprawkę szkolną

Od lipca, można składać wnioski o świadczenie z programu “Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną. W ubiegłym roku pieniądze trafiły do ponad 125,2 tys. lubuskich uczniów.

W ramach „Dobrego startu” rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. lub (w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności) 24 roku życia. Wnioski można składać od lipca do końca listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Wniosek o świadczenie z programu “Dobry Start” można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Zawiadomienia dotyczące świadczeń również będą przekazywane elektronicznie. Informację o przyznaniu wsparcia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS, również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja dotycząca wniosku (np. wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia bądź decyzja odmawiająca przyznania wsparcia).

Pieniądze będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na podany we wniosku numer konta.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry