Społeczeństwo

Na cmentarzu spoczywa 13 020 osób. Miejsca starczy na około 5 lat. Co dalej?

Od nowego roku łatwo odszukać grób na gubińskim Cmentarzu Komunalnym. Dzięki skutecznym staraniom administratorki cmentarza Monice Adamowicz gubiński wykaz zmarłych połączony jest z bazą ponad 1300 cmentarzy w całym kraju.

Baza osób pochowanych jest na bieżąco aktualizowana przez administratora cmentarza. Wystarczy wejść na stronę internetową grobonet.pl, wypełnić proste podstawowe rubryki i pojawia się informacja o lokalizacji poszukiwanego grobu. Dzięki trwającej wiele miesięcy pracy administratorki jak i pracowników cmentarza powstał rzeczywisty spis osób pochowanych na naszym cmentarzu. – Dzięki temu, gdy zajdzie potrzeba mam kontakt z rodzinami zmarłych. Na przykład gdy pojawią się problemy z obowiązującymi opłatami – tłumaczy M. Adamowicz – Czy bywają zdarzają się likwidacje grobu z powodu nie wnoszenia opłat? – Nie odnotowano nigdy likwidacji grobu z powodu braku opłaty. Wykonujemy likwidację grobu na życzenie rodziny, która występuje do nas z konkretnym wnioskiem.

Przy okazji wykonanego niedawno spisu osób pochowanych można było precyzyjnie ustalić ile osób pochowano na gubińskiej nekropoli? – Oczywiście. Nasze liczenie wykazało, że od czasu pierwszych polskich pochówków w 1956 roku spoczywa tu 13020 osób. Przy okazji dodam, że policzyliśmy także groby na cmentarzu przy ulicy Królewskiej. Tu chowano zmarłych zaraz po zakończeniu wojny. Okazało się, że to 259 osób, w tym wiele osób z niemożliwością ustalenia nazwiska. Zresztą i na cmentarzu przy ul. Kujawskiej też mamy niewielką grupę osób, których nazwisk nie udało się ustalić. Ale mamy na to swoje sposoby i zapewne po jakimś czasie znajdziemy brakujące nazwiska.

Mówiąc o liczbach wspomnijmy ile miejsca zostało do wykorzystania w granicach cmentarza. – Myślę – mówi pani administrator, że na najbliższe 5 lat starczy terenu, którym dysponujemy. Można go powiększyć, ale to wymaga wielu działań, przede wszystkim przygotowania terenu, na przykład po przedwojennym cmentarzu (za płotem od zachodniej strony). Wspominając o naszych możliwościach nie można nie wspomnieć o kolumbariach. Udało się zbudować jedno, w pełni wykorzystane. Nie ma wolnych miejsc. Bardzo często odprawiam z “kwitkiem” osoby chcące pochować zmarłych w Kolumbarium. Urny z prochami zmarłych chowane są wówczas w grobach ziemnych. Nie udało się zbudować kolejnego kolumbarium w 2022 roku. Kolumbarium – pomijając szczegóły – to pochówek dla prawie 200 osób. To liczba odpowiadająca średniej ilości zmarłych w przeciągu roku. Przez budowę kolejnego kolumbarium można by było zaoszczędzić sporą połać cmentarza. Mam nadzieję, że uda się takowe zbudować w 2023 roku.

Burmistrz Bartłomiej Bartczak pytany o budowę kolumbarium w 2023 roku uważa, że jeszcze trochę za wcześnie by użyć słowa – na pewno. – Zależy to od wielu czynników ale wiem, że zrobimy wiele by powstało kolejne w 2023 roku. (sp)

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry