Aktualności miejskie

Nabór wniosków w ramach LGD

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka"  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach:
  • NABÓR nr 1/2022/IRiK – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – limit środków: 560 253,17 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 2 241 012,68 PLN;
  • NABÓR nr 2/2022/P – podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków: 300 000,00 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 1 200 000,00 PLN.
Termin naborów: 09 – 22.03.2022 r.
Ogłoszenia dotyczące poszczególnych naborów wniosków dostępne są na stronie LGD: www.grupaluzycka.pl.
Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19, 68 – 300 Lubsko lub telefonicznie pod numerem 68 457 61 50 / 782 523 721.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry