Kultura

Nawiązano współpracę

16 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gubinie zorganizowano spotkanie bibliotekarek z Stadtbibliothek Guben i MBP w Gubinie z udziałem: Ewy Selerskiej – Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gubina oraz przedstawicielek niemieckiego i polskiego biura Euroregionu Spree-Neiße-Bober/„Sprewa-Nysa-Bóbr”- Justyny Michniuk i Anity Carewicz.

Omówiono i porównano działalność obu bibliotek, przedstawiono podobieństwa (jest ich wiele) i różnice (np. odpłatność – obowiązkowy abonament roczny w Guben) wynikające głównie z organizacji tego typu placówek w Polsce i Niemczech.

Ważnym punktem było ustalenie zasad korzystania z bibliotek przez czytelników z obu stron Nysy, dostępność on-line do baz danych i księgozbiorów bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów regionalnych.

Kolejne „robocze” spotkanie zaplanowano na maj z nadzieją, że nawiązana współpraca i wymiana doświadczeń zaowocują wspólnymi, ciekawymi działaniami rozwijającymi życie kulturalne Gubina i Guben.

Źródło: FB – MBP

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry