Społeczeństwo

Nieodpłatne punkty pomocy

Mieszkańcy Gubina i okolic mogą skorzystać z bezpłatnych porad, pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. Gdzie i kto może z nich skorzystać?

Punkty działają w Powiatowym Urzędzie Pracy – Filia w Gubinie, przy  ul. Obrońców Pokoju 20 (pokój nr 2 parter), od poniedziałku do piątku, między godz. 12:00, a 16:00. Na porady obowiązują zapisy pod nr tel. 507 025 963. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

Punkty są prowadzone przez Stowarzyszenie CIVIS SUM. Poradnictwa działają stacjonarnie w okresie epidemii CIVID-19. Jednak osobiste udzielanie porad w punktach może zostać czasowo zawieszone. Wówczas porady odbywają się przez telefon. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji: edukacja-prawna.info.pl/powiat-krosnienski/ (am)

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry