SpołeczeństwoKultura

Nowe technologie w GDK

W ramach trwającego właśnie projektu „Dostosowanie zasobów Gubińskiego Domu Kultury do działalności instytucji w mediach cyfrowych” oprócz działań zmierzających do cyfryzacji zasobów GDK i poszerzenia oferty instytucji o nowe kanały dystrybucji informacji za pośrednictwem Internetu, prowadzone są działania zmierzające do udostępnienia oferty domu kultury osobom z niepełnosprawnościami i wykluczeniami społecznymi.

W pierwszym etapie realizacji projektu zakupiono 2 pętle indukcyjne, które pomogą w porozumiewaniu się z osobami niedosłyszącymi odwiedzającymi Gubiński Dom Kultury. Pierwsza pętla zamontowana została w sekretariacie GDK. – Cieszę się, że poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu będziemy
mogli łatwiej porozumieć się z osobami noszącymi aparaty słuchowe. Jest ich trochę wśród
naszych klientów – mówi Klaudia Kuczak – Świtalska. Druga pętla będzie na wyposażeniu
Galerii „Ratusz”. Posłuży osobom niedosłyszącym do łatwiejszego kontaktu podczas odwiedzin
w galerii. Warto dodać, że obie pętle są mobilne. Mogą więc przemieszczać się wraz ze
słuchaczem np. podczas zwiedzania wystawy. – Długo czekaliśmy na takie rozwiązania sprzętowe. Pierwszy etap zakupów już za nami. Teraz czekamy na kolejną nowinkę techniczną – infokiosk, który będzie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Już wkrótce będzie można z niego skorzystać w Galerii „Ratusz” – dodaje dyrektor Gubińskiego Domu Kultury, Janusz Gajda.
Projekt został dofinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa
umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel
stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym
3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach projektu systemowego
„Konwersja cyfrowa domów kultury”.
Red.

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry