KulturaSpołeczeństwo

Nowoczesny i potrzebny

Od lutego działa w Gubińskim Domu Kultury nowy wynalazek, jakim jest Infokiosk. Co to takiego? Jest to multimedialny system informacyjny, który może nam przekazać wiele interesujących informacji na temat wydarzeń artystycznych i zajęć proponowanych i odbywających się w GDK.

Dodatkowo kiosk z informacjami dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyposażony jest w specjalny dotykowy wyświetlacz oraz pętlę indukcyjną wspierającą odbiór informacji głosowych przez osoby niedosłyszące noszące aparaty słuchowe. Dodatkowo Infokiosk znajduje się w pomieszczeniu galerii „Ratusz” usytuowanej na parterze. To pozwala także osobom z trudnościami w poruszaniu się na skorzystanie z jego zasobów. Można więc zobaczyć, jakie wydarzenia planuje dom kultury na najbliższy czas, jakie zajęcia oferuje oraz skorzystać z przeglądarki internetowej. – Teraz nie muszę już pokonywać stromych schodów, żeby dowiedzieć się, co słychać w Gubińskim Domu Kultury – mówi gubiński artysta Jan Koluch – na ekranie infokiosku mogę przeczytać nawet o sobie – przyznaje z zadowoleniem. Mam problemy z poruszaniem się, więc nowy nabytek domu kultury bardzo mi się przyda.

Urządzenie wykonano z metalu i aluminium. Jest trwałe i odporne na uszkodzenia, wyposażone w 27 calowy dotykowy ekran napędzany jednostką centralną opartą na procesorze Intel Celeron i systemie Windows 10 wspieranym przez oprogramowanie Sitekiosk. Zakup infokiosku został sfinansowany w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Andrzej Matłacki

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry