Społeczeństwo

Od jutra można składać wnioski

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu “Dobry Start”, czyli tzw. „300 plus” na wyprawkę szkolną.

Od ubiegłego roku szkolnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął przyznawanie i wypłacanie świadczenie z programu “Dobry Start”. W ramach programu rodzice, bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca do końca listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Wniosek o świadczenie z programu “Dobry Start” można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Na PUE ZUS dostępny jest specjalny kreator wniosków o świadczenia z „Dobrego Startu”, który poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. To pozwoli uniknąć błędów przy ubieganiu się o wsparcie. Na wniosku należy podać dane swoje i dziecka oraz numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie; adres mailowy oraz numer telefonu aby w razie potrzeby pracownik ZUS mógł się skontaktować z wnioskodawcą.

Zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” również będą przekazywane elektronicznie. Informację o przyznaniu wsparcia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry