Aktualności miejskie

Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że ze względu na sytuację epidemiczną i troskę o zdrowie interesantów oraz pracowników, od dnia 24 stycznia 2022 r. Urząd Miejski w Gubinie wprowadza ograniczenia w obsłudze Mieszkańców.

Zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej, zwłaszcza za pośrednictwem platformy ePUAP.
W holu budynku urzędu przy ul. Piastowskiej 24 jest wystawiona skrzynka na korespondencję. Pisma można również doręczać do urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ponadto w holu wystawione są stoły i druki obowiązujących formularzy.
Bezpośrednia obsługa mieszkańców w budynku urzędu będzie odbywać się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu z merytorycznym pracownikiem w danej sprawie. (wykaz numerów poniżej).
– Sekretariat Urzędu Miejskiego: 68 455 81 00,
– Urząd Stanu Cywilnego: 68 455 81 40,
– sprawy podatkowe: 68 455 81 26, 68 455 81 31,
– dodatki mieszkaniowe: 68 455 81 17,
– odpady komunalne: 68 455 81 22,
– inwestycje: 68 455 81 45,
– zajęcie pasa drogowego: 68 455 81 42,
– stypendia: 68 455 81 23,
– ewidencja ludności: 68 455 81 44,
– działalność gospodarcza: 68 455 81 38,
– dowody osobiste: 68 455 81 44,
– dzierżawa, najem gruntu, decyzje o warunkach zabudowy, zbywanie nieruchomości, sprzedaż lokali, garaże oraz użytkowanie wieczyste: 68 455 81 41 lub 68 455 81 33.
– Pełnomocnik ds. Uzależnień: 68 455 81 13.
Kasa Urzędu Miejskiego w Gubinie pozostaje otwarta. Mimo to przypominany, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunki bankowe wskazane w posiadanych dokumentach lub umieszczonych na stronie internetowej urzędu.
Jednocześnie przypominamy, że na terenie Urzędu Miejskiego obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry