Aktualności miejskie

Okresowy zakaz wstępu do lasu

Nadleśnictwo Gubin zawiadamia, że w okresie od 24 kwietnia do 12 maja (z uwzględnieniem warunków pogodowych) na terenie tut. jednostki przeprowadzony zostanie zabieg ograniczenia liczebności gąsienic barczatki sosnówki przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany na terenie obrębu leśnego Chlebowo oraz Gubin o łącznej powierzchni 2 789,92 ha, położone w części obszaru, wyznaczonego miejscowościami:
– Żytowań – Kosarzyn – Łomy – Chlebowo (droga powiatowa 1153F);
– Chlebowo – Wałowice (droga wojewódzka 138);
– Wałowice – Drzeńsk Wielki (droga gminna 001601F);
– Drzeńsk Wielki – Żytowań (droga powiatowa 1154F) z wyłączeniem obszaru wzdłuż cieku wodnego Steklnik oraz terenu przy jez. Płocie.
– Dzikowo – Komorów – Bieżyce – Pole (pomiędzy drogą krajową 32, a drogą powiatową 1139F).

Zgodnie z wytycznymi Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku, do zabiegu użyty zostanie preparat MOSPILAN 20 SP w dawce 0,30 kg/ha.

Nośnikiem wskazanego wyżej środka ochrony roślin będzie woda (2,0 l/ha) oraz ekologiczny olej mineralny IKAR 95 EC (środek zmniejszający napięcie powierzchniowe wody – w dawce 1,0 l/ha). Wydatek ogólny cieczy roboczej: 3,0 l/ha.

Wskazane środki ostrożności:
– okres karencji dla runa leśnego – 14 dni.
– okres prewencji – Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta – nie dotyczy

Stosownie do uregulowań, zawartych w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z 28 września1991 o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.), na czas zabiegów agrolotniczych oraz okres na okres karencji wprowadzony zostanie okresowy zakaz wstępu do lasu.

Zakaz dotyczyć będzie wyłącznie obszaru, opisanego wyżej.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry