Aktualności miejskie

Okresowy zakaz wstępu do lasu!

Nadleśnictwo Gubin zawiadamia, że w okresie od 19 września do 3 października b.r. (z uwzględnieniem warunków pogodowych) przeprowadzony zostanie zabieg ograniczenia liczebności gąsienic barczatki sosnówki przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany na terenie obrębu leśnego Chlebowo o łącznej powierzchni 894 ha, położone w południowej części obszaru, wyznaczonego miejscowościami: – Żytowań – Kosarzyn – Łomy – Chlebowo (droga powiatowa 1153F); – Chlebowo – Wałowice (droga wojewódzka 138); – Wałowice – Drzeńsk Wielki (droga gminna 001601F); – Drzeńsk Wielki – Żytowań (droga powiatowa 1154F) z wyłączeniem obszaru wzdłuż cieku wodnego Steklnik oraz terenu przy jez. Płocie.
Zgodnie z wytycznymi Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku, do zabiegu użyty zostanie preparat DIMILIN 480 SC w stężeniu 0,09 – 0,10 l/ha. Nośnikiem wskazanego wyżej środka ochrony roślin będzie woda (2,0 l/ha) oraz ekologiczny olej mineralny IKAR 95 EC (środek zmniejszający napięcie powierzchniowe wody – w dawce 0,7 l/ha). Wydatek ogólny cieczy roboczej: 2,7 – 2,8 l/ha.
Wskazane środki ostrożności: – okres karencji dla runa leśnego – zakaz zbioru i spożywania w sezonie 2022 r. – okres prewencji – zakaz wejścia ludzi i zwierząt w pole zabiegowe do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 2 Stosownie do uregulowań, zawartych w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z 28 września1991 o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.), na czas zabiegów agrolotniczych oraz okres na okres karencji wprowadzony zostanie okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz dotyczyć będzie wyłącznie obszaru, opisanego wyżej.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry