Społeczeństwo

Owocne kontakty pomiędzy polskimi, a niemieckimi rezerwistami

Od lat owocnie rozwijają się kontakty pomiędzy żołnierzami – rezerwistami Wojska Polskiego, a ich niemieckimi kolegami. Formy współpracy i spotkań mają różny charakter.

9 lipca rozegrano zawody strzeleckie o charakterze sportowo – rekreacyjnym na gościnnej strzelnicy Stowarzyszenia Strzelecko – Obronnego Gubiński Klub Sportowy „Pionier”. Ich organizatorem, przy współudziale „Pioniera”, było Koło Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Reprezentacja z Guben składała się tym razem z przedstawiciel tamtejszego magistratu, na czele z wiceburmistrzem miasta Uwe Schulzem oraz Rocco Bohmem, Leą Prófer, Michaelem Gerlachem, Sebastianem Schwitzke i Martą Szponarskiej – Stolzmann. Polscy rezerwiści do udziału w zawodach zaprosili także przedstawicieli Komisariatu Policji w Gubinie (reprezentacja w składzie: podkom. Marcin Kwieciński, asp. Mateusz Hrabski, sierż. Sztab. Adrian Kobielski, kom. Marcin Jakubczak).

Zjawiła się również reprezentacja Stowarzyszenia Ułanów Karpackich (mających swoje cykliczne coroczne spotkanie w dawnym miejscu służby – „koszarach pod stacją”) i Stowarzyszenia Oficerów V. Dywizji Kresowiak. Rozegrano strzelanie w jednej konkurencji: pistoletu bocznego zapłonu.

Po podliczeniu wyników indywidualnych i drużynowych, reprezentanci „Pioniera” bezapelacyjnie zajęli pierwsze miejsce – zdobywając tym samym dla najlepszej drużyny Puchar Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – ppłk. rez. Krzysztofa Kuleszy. Na drugim miejscu uplasowali się „Ułani Karpaccy”, a trzecią pozycję zajęła reprezentacja Stowarzyszenia „Kresowiaka”. Indywidualnie najlepszym strzelcem wśród mężczyzn okazał się sierż. sztab.; A. Kobielski, natomiast spośród kobiet triumfowała Lea Prufer, reprezentantka gubeńskiego magistratu.

Spotkanie było świetną okazją do odznaczeń za długoletnią działalność na rzecz Związku Żołnierzy WP. Na wniosek gubińskiego Koła Nr 1, Brązowymi Krzyżami Związku Żołnierzy WP wyróżniono gen. dyw. rez. Wiesława Michnowicza – Prezesa Stowarzyszenia „Pionier”, ppłk. Eugeniusza Gaczyńskiego, st. chor. Bronisława Tomczyka i st. chor. sztab. Tadeusza Kowalczyka.

Jak podkreślił w rozmowie z „Wiadomościami Gubińkimi” Prezes Koła Nr 1 Związku – ppłk. rez. K. Kulesza – taka forma wzajemnych kontaktów o charakterze sportowo – rekreacyjnym, pomiędzy polskimi, a niemieckimi rezerwistami na strzelnicy przybiera formę cykliczną. Przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odwiedzą jesienią swoich niemieckich kolegów.

Antoni Barabasz

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry