Aktualności miejskie

Pamiętaj o deklaracji za odpady!

Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, wyprowadzka, przyjęcie uchodźców z Ukrainy) – do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca – ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy wstecz od dnia tego zdarzenia.
W przypadku zamieszkania we wspólnocie mieszkaniowej zmianę liczby zamieszkałych osób należy zgłosić do wspólnoty, celem naliczenia odpowiedniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracja jest dostępna pod poniższym linkiem – DEKLARACJA

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry