Aktualności miejskie

Pamiętnik „Most-granica”

Socjologowie z Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają mieszkanki i mieszkańców Gubina do udziału w konkursie na pamiętnik „Most-granica”.

Czekają na Państwa opowieści o życiu w mieście przygranicznym. Proszą o przygotowanie wypowiedzi pisemnej (w formie pliku tekstowego lub rękopisu) albo ustnej (nagranie), w której mieszkańcy odniosą się do granicy.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne o łącznej puli 20 tysięcy złotych. Wspomnienia zbierane są do 15 września 2023 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed 15 grudnia 2023.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: wns.uwr.edu.pl/most-granica-konkurs lub pisząc pod adres mailowy most-granica@uwr.edu.pl

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry