Społeczeństwo

Podzielili się swoimi doświadczeniami

W ramach dofinansowania Programu Współpracy Interreg V. A Brandenburgia – Polska 2014 –2020, Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” (przy współudziale przedstawicieli niemieckiej części Stowarzyszenia) był organizatorem w Kosarzynie 21 września transgranicznych warsztatów specjalistycznych skierowanych do przedstawicieli szkół i jednostek oświatowych.

Zostały one zorganizowane w ramach projektu „PARTNER – 2022”, którego założeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie transgranicznych partnerstw w zakresie nauczania języka sąsiadów w pasie przygranicznym. Warsztaty prowadzili dr hab. Inetta Nowosad – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Peggy Lach – będąca koordynatorem, dwujęzycznego – dwunarodowego polsko – niemieckiego profilu kształcenia w Gimnasium Augustum – Annen w Gerlitz. Bardzo ciekawie na warsztatach zabrzmiał wykład (prowadzony z ogromną wiedzą) przez Małgorzatę Kaliszewską – nauczycielkę języków niemieckiego i angielskiego – mającą wieloletnie doświadczenie w ich nauce (przedstawicielka Firmy „Coaching z klasą”) ze szkoły Podstawowej Nr 90 w Poznaniu. Ważnym punktem warsztatów były zajęcia i dyskusja, związana z przekazywaniem wzajemnych relacji na linii nauczyciel – uczeń podczas edukacji zdalnej, które bardzo ciekawie przedstawiła – posługując się przykładami: Bardzo istotnym argumentem w nauce jest przekonanie ucznia, że jest to inwestycja w jego własną przyszłość. Jest to szczególnie istotne w realizacji nauki zdalnej, związanej z okresem pandemicznym. Podkreśliła, jak bardzo ważne jest w tym momencie wzajemne zaufanie na linii uczeń – nauczyciel. W dyskusji, jaka się wywiązała w trakcie wymiany doświadczeń – jej uczestniczki podzieliły się swoimi obserwacjami i doświadczeniami w relacji nauczyciel – uczeń.

O tym, jak ważną funkcję spełnia Euroregion „S-N-B” w dalszym rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków w przełożeniu na naukę języka sąsiadów i wymianę doświadczeń – powiedziała nam Izabela Pantkowska (moderującą spotkanie) z Euroregionu „S-N-B” nt. odbytych warsztatów:  Specjalistyczne warsztaty dla przedstawicieli szkół i jednostek oświatowych z polskiej i niemieckiej części Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” były jednymi z czterech zaplanowanych w ramach transgranicznego przedsięwzięcia „PARTNER2022”. Temat szeroko pojętej edukacji był i jest dla nas niezwykle istotny, szczególnie mając na uwadze fakt, iż to właśnie edukacja jest tą sferą życia publicznego, która oprócz zdrowia, została najbardziej dotknięta przez pandemię COVID-19. Bieżące reagowanie na zmieniające się warunki zawsze wymaga stosownej interwencji. Dlatego też wiele czasu poświęciliśmy ogromnej roli, jaką odgrywają prawidłowe relacje i towarzyszące im emocje w trakcie nauczania zdalnego. Musimy wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski, bowiem każda nowa sytuacja wiele uczy i tworzy zaplecze do ewentualnego, właściwszego radzenia sobie z podobnymi wydarzeniami w przyszłości. Również w wymiarze międzynarodowym, ponieważ COVID nie zna granic, jest taki sam w Cottbus jak i Zielonej Górze. Mam nadzieję, że dzięki warsztatom wzbogaciliśmy wiedzę uczestników, zainspirowaliśmy ich do otwarcia się na nowe metody pracy i uwrażliwiliśmy na kwestie polsko – niemieckie. Powinnością Euroregionu jest bowiem pielęgnowanie współpracy osób mieszkających po obu stronach granicy i sądzę, że dołożyliśmy do tego kolejną cegiełkę. Program spotkania  zbudowany był w taki sposób, aby każdy mógł znaleźć w nim coś interesującego dla siebie. I coś  z niego zabrać. Cieszę się, że nasze wydarzenie zostało pozytywnie odebrane, że stworzyliśmy przestrzeń dla każdego do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Mogłam obserwować, jak ważne było to dla naszych pedagogów. Jeszcze raz bardzo dziękuję naszym wspaniałym Paniom prelegentkom i wszystkim uczestnikom za obecność i aktywność.

Z terenu miasta i gminy Gubin w warsztatach uczestniczyło wielu nauczycieli żywotnie zainteresowanych nauką języka sąsiadów.

Antoni Barabasz

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry