Aktualności miejskie

Ponownie rusza konkurs Nasz Zabytek Fundacji Most the Most.

Mieszkasz w województwie lubuskim? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie Nasz Zabytek. Nabór zgłoszeń potrwa 4 tygodnie - od 13 marca do 10 kwietnia 2023 r.

Nasz Zabytek to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.
Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części:
• I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (start konkursu – 13 marca 2023 r.);

Ważne – w konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną, czyli należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa (kościoły i inne świątynie, które należą do parafii lub wspólnot wyznaniowych nie spełniają kryterium własności publicznej).
• II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (start konkursu w drugiej połowie czerwca 2023 r. – po ogłoszeniu wyników I Konkursu).

Nasz Zabytek to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku.
W pierwszej edycji Konkursu Nasz Zabytek przeprowadzonej w województwie lubuskim zwyciężył Dawny Magazyn Solny w Nowej Soli. W zrewaloryzowanym zabytku będą organizowane: muzyczne Jam Session, pokazy i warsztaty taneczne, kiermasze rękodzieła, przeglądy filmów, spektakle i warsztaty teatralne, festiwale teatralne oraz projekcje starych, niemych filmów z akompaniamentem na żywo.

Udział w konkursie – krok po kroku
W konkursie może wziąć udział każdy (osoba fizyczna), kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak to zrobić?
• Znajdź zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.
• Sprawdź czy miejsce, które chcesz zgłosić to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej.
• Zrób zdjęcie zabytku.
• Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
• Ważne! Im więcej zgłoszeń na zabytek tym większe szanse na jego zwycięstwo. Zachęć do udziału w konkursie swoich sąsiadów, znajomych i bliskich!
Więcej informacji, wskazówki jak sprawdzić zabytek oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie fundacji www.mostthemost.pl
Jeśli nie lubisz wypełniać internetowych formularzy, możesz zgłosić zabytek przez telefon:
+ 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088. Pamiętaj, żeby wcześniej przygotować podstawowe informacje na temat zgłaszanego zabytku.

Udział w konkursie „Nasz zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł mają szansę wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym bohaterem.
Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń.

Uczestnicy dotychczasowych edycji konkursu pokazali, że chcą i potrafią zaangażować się
w wybór lokalnych zabytków do rewaloryzacji i wykreowanie dla nich nowej funkcji społecznej.
Konkurs Nasz Zabytek w liczbach:
• 21 konkursów na wybór zabytku,
• 9715 zgłoszeń zabytków od mieszkańców,
• 813 zgłoszonych obiektów,
• 16 konkursów na wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków,
• 1536 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej zwycięskich zabytków,
• 16 zwycięskich zabytków,
• 12 podpisanych umów na wypłatę grantu.
Wszystkie zgłoszone w konkursie zabytki można zobaczyć na mapie zabytków.

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry