Społeczeństwo

Ponownie zorganizują kwestę w szczytnym celu

Podobne jak w zeszłym roku, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej planuje w dniu Wszystkich Świętych zorganizować kwestę na Cmentarzu Komunalnym.

Mówi prezes SPZG, Stefan Pilaczyński: Rok temu kwesta zaowocowała kwotą 2958,08 zł i przy pomocy zebranych pieniędzy Stowarzyszenie planowało zadbać wysiłkiem i zaangażowaniem swoich członków o groby gubinian, którzy miastu za życia przysłużyli się w sposób szczególny. Jakie faktycznie podjęliśmy działania? W kontakcie z rzeczywistością okazało się, że pomimo chęci nie stać nas na wiele. Grobów „zapomnianych” jest zbyt wiele, by o wszystkie zadbać. Ani sił, ani środków nam na to nie starczy. W tej sytuacji na listopadowym (2022 rok) posiedzeniu Zarządu dyskutowano nad oznakowaniem grobów zmarłych Honorowych Obywateli Miasta Gubina. Udało się nawiązać kontakt z rodzinami zmarłych Honorowych by uzyskać zgodę na oznaczenie grobów. Tylko w jednym przypadku informacja w kwestii zgody była wymijająca. Tabliczki wykonano, zamontowano na grobach. Ponieważ takie działania podjęliśmy bez doświadczenia założyliśmy, że nasze wykonania będą długo służyły sprawie. Gdyby stało się inaczej, znajdziemy bardziej skuteczne rozwiązanie. Z zebranej podczas kwesty kwoty wnieśliśmy gubiński wkład w wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej śp. dr. Tadeuszowi Kunickiemu. Tu prawie cały ciężar wzięły na siebie córki doktora, ale gubinianie także dołożyli się do całej sprawy. Z tej samej puli kwiaty i znicze od gubinian znalazły się w sierpniu na grobie śp. Stanisławy Jabłońskiej w Świnoujściu. Na dziś w naszej dyspozycji pozostaje 1656,08 złotych. Czy mamy dalsze plany? Oczywiście. Należy wykonać otoczenie tablicy pamiątkowej doktora Kunickiego. Teraz stanowi to licha trawa. Wszystkim zmarłym „Zasłużonym dla Miasta Gubina” chcemy zamontować tabliczki, takie, jak dla Honorowych Obywateli. Kłopotem dalej są groby zapomniane, a skrywające doczesne zwłoki tych co to miasto tworzyli. Tu prosimy o podpowiedź: jak ustalić listę uwzględniającą rzetelne zasługi. To może być początek konstruktywnej dyskusji w tej sprawie. Ponieważ Kwesty Cmentarne to w pewnym sensie polska tradycja, planujemy także i w tym roku prosić o wsparcie. Będziemy czekać na Państwa 1 listopada przy wejściu głównym Cmentarza Komunalnego.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry