Historia

Powiększone zbiory

W tym roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej wystąpił z apelem do społeczeństwa naszego miasta o przekazywanie przedmiotów zbędnych w domu, a mogących wzbogacić zbiory Izby Muzealnej SPZG. Od początku bieżącego roku zbiory powiększyły się o 28 eksponatów.

Przemysław Nowakowski przekazał trzy przedwojenne butelki po gubeńskich winach z dobrze zachowanymi etykietami oraz stare drewniane wieszaki na ubrania. Róża Konopko przekazała biało-czerwoną flagę, którą przywieźli na Ziemie Zachodnie jej dziadkowie, a znalazła ją przypadkowo na strychu domu w którym zamieszkiwali dziadkowie. Flaga posiada ślady użytkowania przez dziesięciolecia i w takim stanie jest też wyeksponowana. Radosław Krasucki podarował kapelusz wyprodukowany w Guben. Jerzy Zawadzki przekazał przedwojenną wyciskarkę do soków, oraz butelki po lekarstwach sygnowane napisem Guben, które znalazł jego sześcioletni wnuczek Franek Hylak. Przekazał również metalową benzynową zapalniczkę do papierosów. Andrzej Skarżyński podarował lampowy radioodbiornik „Diora”. Staraniem prezesa SPZG udało się pozyskać do Izby sztandar Gubińskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Gubinie. Jan Skóra podarował numerator do znakowania drewna, a od Grzegorza Petrykowskiego otrzymaliśmy starą niemiecką metalową tablicę firmy ubezpieczeń od pożaru. Karolina Białowus przekazała gubeńską pamiątkową odznakę z 1930 roku. Ostatnie podarowane eksponaty w tym okresie to: użyczony na pokaz projektor produkcji radzieckiej „Ruś” wraz z dwiema szpulami filmu związanego z Zakładami Obuwia „Carina” z lat 70. Użyczył Eugeniusz Olechnowicz. Radziecki telefon polowy, manierkę, menażkę i dwie książki o tematyce wojskowej przekazał Zbigniew Gaczyński. Andrzej Kozłowski przekazał przedwojenną tablicę z nazwą ulicy Moltkestr. (ul. Wyzwolenia), a Mieczysława Brodziejewska przekazała maszynę do szycia marki „Pfaff”. Ponadto zbiory fotograficzne poszerzyły się o fotografie przekazane przez Alicję Szymczyszyn. To zdjęcia z czasów, kiedy mąż Jan pełnił służbę wojskową. Przy tej okazji, jeszcze raz wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. (spsb)

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry