Społeczeństwo

Powrót pociągów pasażerskich?

Podczas polsko-niemieckiego zdalnego spotkania Partnerstwa dla Odry, dyskutowano o transgranicznych połączeniach kolejowych. Jeden z poruszanych na nim tematów powinien zainteresować mieszkańców Gubina i okolic…

Gospodarzem spotkania było województwo lubuskie. Mówi członek zarządu województwa Marcin Jabłoński: Chcielibyśmy jak najszybciej włączyć naszą kolej wschodnią do sieci TEN-T. Wystąpiliśmy wraz z partnerami niemieckimi do instytucji unijnych z prośbą i argumentacją dowodzącą, że taki ruch powinien jak najszybciej się dokonać. Do nas trafiła jasna sugestia ze strony polskiego rządu, że powinniśmy bardziej zabiegać w tej sprawie o bliski kontakt z polskimi ministerstwami i rządem, bo za te działania odpowiada rząd polski, a my, jako samorząd, możemy te inicjatywy wspierać.

W tej chwili analizowane są dane dotyczące popytu w transporcie transgranicznym. Na tej podstawie ma zostać sporządzona prognoza komunikacyjna sięgająca do 2030, a nawet 2050 roku.

To są jednak plany „dalekobieżne”. Rozmawiano również o bliższych nam datach. Jest konkretny plan wsparcia linii numer 358, łączącej Zieloną Górę, Krosno Odrzańskie i Guben. Jak podkreśla zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Piotr Tykwiński: Mamy w planach odtworzenie regularnej komunikacji pasażerskiej na tej trasie. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy takich miejscowości jak Gubin, czy też Krosno Odrzańskie przypomnieli sobie o kolei.

PLK zamierzają uporządkować dworce i perony, miedzy innymi w Gubinie. Będą one posiadać właściwie oznakowane oraz niezbędne dla pasażerów informacje. Na początek, prawdopodobnie już od czerwca przyszłego roku, na trasę wyruszą szynobusy z dodatkową przestrzenią do przewozu rowerów. Będzie to typowa oferta turystyczna, na starcie weekendowa.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry