Społeczeństwo

Pozostanie w naszej pamięci

W wieku prawie 80 lat zmarł ppłk Józef Kuta. Urodził się 8 marca 1942 roku w miejscowości Bruchna na zachód od Lwowa. Wojenne losy sprawiły, że rodzina znalazła się na południowo wschodniej części Polski. W 1962 roku rozpoczął we Wrocławiu służbę wojskową. Poprzez garnizon Słubice w 1964 roku trafił do garnizonu Gubin, któremu był wierny przez wszystkie lata żołnierskiej służby przez 29 lat.

Pełnił różne stanowiska w służbie kwatermistrzowskiej, zakończył ją na stanowisku Szef Służby Żywnościowej Gubińskiej Dywizji. Wkrótce zatrudnił się w Urzędzie Miejskim na stanowisku Inspektora Obrony Cywilnej pracując tu przez 14 lat. W tym czasie współpracował z wieloma organizacjami społecznymi zawsze służąc im pomocą. Za tę pracę społeczną był wielokrotnie wyróżniany. Przez kilka lat – w pierwszej kadencji – pełnił ważną funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego, później był w II kadencji radnym. W 1995 roku wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych – dziś Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Rok później członkowie Związku wybrali go na prezesa Koła nr 1. Na czele koła stał niemal do końca swoich dni. Stan zdrowia nie pozwalał mu na dalsze pełnienie funkcji, z której zebranie zwolniło go jesienią 2021 roku nadając mu jednomyślnie tytuł Honorowego Prezesa ZŻWP. Należy z szacunkiem odnotować, że prezesowanie przez VI kadencji, w szeregach lubuskich kół ZŻWP było ewenementem i wielką zasługą charakteru i ofiarnego działania śp. Józefa Kuty. Koło nr 1 wyróżniało się współpracą z innymi organizacjami, a wartym odnotowania jest fakt wieloletniej współpracy koła z organizacją żołnierzy rezerwy Bundeswehry.

Po 57 latach pracy na rzecz miasta, środowiska żołnierskiego trudno będzie nie dostrzec braku obecności Józefa. Niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci. (sp)

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry