Społeczeństwo

Przygotowania do zimy

Okres jesienno-zimowy często nie sprzyja dobrym warunkom na drodze. O przygotowaniach do akcji zimowej zapytaliśmy w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich w Gubinie.

Zgodnie z zawartymi umowami w marcu br., wspomniane przedsiębiorstwo – w okresie od 1 listopada br. do 31 marca 2022 roku – będzie prowadziło zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów, schodów, alejek spacerowych i parkowych, ciągów pieszych oraz przystanków komunikacji miejskiej i ścieżek rowerowych, będących w zarządzie Miasta Gubina. Bezpośredni nadzór i prace będą realizowane w systemie dwuzmianowym. Na każdej zmianie będzie pracowało łącznie 11 osób, w tym 1 pracownik nadzorujący i 1 mechanik zajmujący się bieżącymi naprawami sprzętu. – PUM nie będzie wykonywało zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych i wojewódzkich, zlokalizowanych na terenie Gubina. Prace na miejskich drogach, chodnikach i pozostałych terenach będą obejmowały usuwanie śniegu i lodu oraz zwalczanie śliskości zimowej, czyli gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, poprzez odśnieżanie tych nawierzchni i ich pokrywanie materiałami szorstkimi, takimi jak piasek, piasek z solą, solą lub solanką – wyjaśnia Zbigniew Białkowski, kierownik działu nieczystości w PUM-ie.

Jak się dowiedzieliśmy, PUM zapewni całodobową gotowość pracowników i sprzętu specjalistycznego do prowadzenia akcji zimowej. Przedsiębiorstwo zabezpieczyło wymaganą ilość niezbędnego materiału. Utrzymanie dróg, chodników i ciągów pieszych odbywać się będzie według potrzeb. – Organizacja pracy będzie dostosowana do zmieniających się warunków atmosferycznych na drogach. Po zakończeniu akcji zimowej dokonamy usunięcia materiałów szorstkich z terenów miejskich najpóźniej do połowy kwietnia 2022 r. Pojazdy i sprzęt przeznaczone do akcji zimowej, czyli dwa samochody na podwoziu MAN i VOLVO oraz 2 mikrociągniki z zamontowanymi pługami i piaskarkami są przygotowane i gotowe do wyjazdu. W razie konieczności istnieje możliwość dodatkowego zamontowania pługa na jednym z ciągników – New Holland w celu odśnieżania dróg – dodaje nasz rozmówca.

Przedsiębiorstwo zgromadziło 400 ton soli drogowej i 300 ton piasku. Jezdnie i chodniki posypywane będą zarówno piaskiem jak i solą oraz solanką, czyli mieszaniną soli z wodą. AB.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry