Społeczeństwo

Przyjdź i dowiedz się wiele ciekawych rzeczy o…

To będzie ciekawe wydarzenie z historią w tle. W piątek (3 marca), w Galerii “Ratusz” Gubińskiego Domu Kultury przybliżona zostanie kultura serbołużycka, język i tradycje. Początek spotkania o godzinie 18:00. Specjalnym gościem będzie Tomasz Olgierd Major, wiceprezes Związku Łużyczan w Polsce – Łużycki Alians, a całość poprowadzi dyrektor GDK, Andrzej Winiszewski.

Mówi Tomasz Olgierd Major: Tematem spotkania z publicznością w Gubinie będzie kultura serbołużycka, język i tradycje. Ponadto opowiem o zwyczajach i atrakcjach łużyckich. Będzie można również spróbować swoich sił w krótkiej czytance po wyjaśnieniu przeze mnie zasad czytania łużyckich liter. Co jeszcze? Nadarzy się okazja zobaczyć flagę Łużyc i zapoznać się z prasą łużycką dla dorosłych i dzieci. Oczywiście nie zabraknie map, folderów i filmów. Zapraszam mieszkańców Gubina i okolic. Serdecznie pozdrawiam. Z hutšobnym póstrowom.

W października 2021 roku, we Wrocławiu, odbył się założycielski zjazd Związku Łużyczan w Polsce – Łużycki Alians im. Wojciecha Kócki. – Na nasz zjazd przyjechało 10 ludzi, w tym dwoje z Górnych Łużyc. Wspólnie postanowiliśmy, że chcemy być członkami Związku. Serdecznie zapraszamy tak samo Łużyczan z Błot i całych Dolnych Łużyc, a także Polaków, Czechów i wszystkich obcokrajowców, którzy chcą z nami współpracować. Czeka nas dużo mocnej i mozolnej pracy – dodaje nasz rozmówca.

Inicjatywa utworzenia związku wyszła od działaczy związanych z zagadnieniami Łużyc: historii, kultury, tradycji, języków łużyckich oraz kwestii ich zachowania. Do powołania Związku do życia walnie przyczynili się: Marek Maria Chełchowski, który objął funkcję Prezesa (przez wiele lat był działaczem Serbskiej Ludowej Strony – partii mniejszości Łużyczan w Niemczech) oraz Tomasz Olgierd Major, wiceprezes związku, znawca języka dolnołużyckiego – aktywnie działający na tym polu od lat w Polsce i Niemczech. Warto też wspomnieć o Krzysztofie J. Machaju (od lat związany z zagadnieniami łużyckimi nie tylko w Polsce) oraz Bogusławie Witkowskiej, mieszkance Zgorzelca, zaangażowanej w zagadnienia kultury łużyckiej oraz ochronę zabytków łużyckich. Wymienione osoby od wielu lat zajmują się zagadnieniami łużyckimi w Polsce i w Niemczech.

Korzystając z okazji zapytaliśmy Tomasza Olgierda Majora, jakie są najważniejsze cele związku. – Jest ich naprawdę wiele – zaznacza – ale do najbardziej istotnych można zaliczyć: krzewienie, popularyzacja oraz rozwój oświaty, kultury, sztuki, historii i języków łużyckich; organizowanie międzynarodowego dialogu ze społecznością łużycką; współpraca pomiędzy międzynarodowymi środowiskami naukowymi, oświatowymi, artystycznymi, politycznymi i religijnymi a łużyczanami; ochrona dóbr kultury i dziedzictwa ludności łużyckiej oraz działalność na rzecz rozwoju turystyki.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry