Aktualności miejskie

Remonty dróg

W Gubinie niebawem przybędzie sporo nowych nawierzchni lokalnych dróg i chodników.

Kilka dni temu rozpoczął się remont ul. Kresowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żołnierską do skrzyżowania z ul. Gdyńską. Inwestycja na ponad 4 miliony złotych zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu z INTERREG VA. Wkłady własny w projekt zapewnił powiat krośnieński (milion złotych) oraz nasze miasto (900.000 złotych). Przebudowa obejmie 1179 metrów ulicy Kresowej, a oprócz naprawy nawierzchni drogi zostanie wykonana ścieżka rowerowa i nowe chodniki. Całość ma zakończyć się w przyszłym roku.

Kolejną ważną i często uczęszczaną drogą, która zostanie wyremontowana jest ul. Śląska należąca do Zarządu Dróg Wojewódzkich. To tam, za ponad 1.200.000 złotych, na odcinku od ul. Nowej do skrzyżowania w kierunku zjazdu na Lubsko (za tzw. ruskim stawem), zostanie: położona nowa nawierzchnia, obsianie trawą poboczy, przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej oraz montaż słupków ozdobnych żeliwnych. Świeżym asfaltem pojedziemy jeszcze w tym roku, być może pod koniec listopada.

Następną inwestycją realizowaną w naszym mieście będzie remont gminnej ul. Ogrodowej. Przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 900.000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu wiemy, że proponowana kwota realizacji zadania jest zdecydowania niższa niż wstępny kosztorys, dlatego być może uda się zwiększyć rządowe wsparcie z 50 do 80% całości kosztów. Możemy tam oczekiwać gruntownej przebudowy drogi o nawierzchni z kostki brukowej o długości 519 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Leśną. Prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku, a ich koniec to początek 2022 r.

Ostatnią drogową inwestycją, która powinna rozpocząć się w ciągu kilku miesięcy jest remont ul. Różanej od skrzyżowania z ul. Platanową do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Na ostatniej sesji nasi Radni podjęli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi w wysokości do 150.000 zł. Dzięki takiemu montażowi finansowemu zostanie odnowiona nawierzchnia jezdni oraz będą położone nowe chodniki. Co ważne, przebudowany zostanie także prawoskręt z ul. Różanej w ul. Żwirki i Wigury, dzięki czemu przejazd dużych samochodów tą trasą stanie się zdecydowanie łatwiejszy.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry