Historia

ROD Żwirek ma 40 lat

Kronika Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Żwirek” pisana jest od jego pierwszych dni. Na stronie otwierającej kronikę widnieje zapis: „Kiedy w 1983 roku Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Działkowców wystąpił do gubińskich władz miejskich z inicjatywą utworzenia nowych ogrodów działkowych, decyzją Naczelnika Miasta nr ZGT-8229/10/83 z 22 kwietnia 1983 przyznano im teren odwiecznych nieużytków leżących pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Spokojną i Kosynierów. Obszar ogrodów „Żwirek” których nazwa jest adekwatna do struktury „urodzajnych” gleb wynosił 121 866 m2. Rozpoczęło się zagospodarowywanie jałowej ziemi i problem wody, bez której nie mogło być wówczas mowy o jego efektach”. Pierwszy zarząd tworzyli: Edward Mrowiński – prezes, Andrzej Kokociński – zastępca prezesa, Ignacy Kołodziejski – sekretarz, Zofia Komar – księgowa, Zdzisław Pędziński – skarbnik, Krystyna Miłkowska i Jan Mazurkiewicz – członkowie.

Wspomniana kronika kolejne lata (1984-1989) odnotowuje jako podstawowe, niezbędne prace w takim przypadku. Wytyczano działki, alejki, starano się o ogrodzenie, budowę studni głębinowej, przygotowano plac zabaw, powołano komitet budowy zaplecza gospodarczego, ale także organizowano Dzień Działkowca i wystawy plonów i kwiatów.

Wiadomości Gubińskie z 5 listopada 1992 roku tak między innymi pisały o działkowcach ze Żwirka: „Dziś gospodaruje na nich 186 działkowców. Ci, którzy uprawiają grządki od kilku lat mogą pochwalić się ładnymi zbiorami warzyw i owoców, altankami i kącikami rekreacyjnymi. Wszystkich niepokoi brak wody. Co to za działki bez wody? Postanowiono więc wybudować własne ujęcie. Niemal wszyscy użytkownicy ogródków wpłacili już na ten cel po 1.400.000 zł i maja nadzieję, że ojcowie miasta pomogą”.

Od 1990 roku na czele zarządu staje Józef Chaba. ROD „Żwirek” rozwija się coraz prężniej. Ani się obejrzeć, a ogrodom strzeliło 10 lat. W czerwcu 1993 roku oceniono stan zagospodarowania i estetykę działek. I miejsce przyznano Bolesławowi Kaźmierskiemu, II Kazimierzowi Bohatyrewiczowi, zaś III Józefowi Kucie, sześć lat później w październiku 1998 roku na ogrodach pojawił się prąd. Duża zasługa w tym prezesa Chaby i Wojciecha Bulińskiego. Ważnym wydarzeniem odnotowanym w kronice było wmurowanie we wrześniu 2002 przez burmistrza Lecha Kiertyczaka kamienia węgielnego pod budowę „Domu Działkowca”. Uroczyste oddanie do użytku odbyło się w 20-tą rocznicę „Żwirka” w 2004 roku. Mieści się tu do dnia dzisiejszego siedziba zarządu, archiwum ogrodu i podręczna biblioteczka.

W dwadzieścia lat od powstania ROD Stanisław Komar tak pisał m.in. w „Wiadomościach Gubińskich”: „Niepostrzeżenie w ciągu tych 20 lat działki Żwirek” ogród stał się oazą zieleni. Rośnie w nim ponad 5 tys. drzew i krzewów owocowych oraz prawie tysiąc u drzew i krzewów ozdobnych. Tu i ówdzie na działce można spotkać oczko wodne. Zawsze przyciąga wzrok, nadaje ogrodowi ożywczy i urokliwy wygląd. Niemal od początku istnienia w ,,Żwirku” organizuje się konkursy na najlepiej urządzoną działkę. W przeszłości czołowe lokaty zajmowali m. in.: Bolesław Kazimierski, Henryk Burchard, Zygmunt Kaczmarek, Anna Żak, Kazimierz Bohatyrewicz, Józef Kuta, Józef Kalinowski, Ryszard Pantkowski, Stanisław Ciszewski. Od kilku lat bezapelacyjnie – palmę pierwszeństwa dzierży Małgorzata Buczek, która zajmuje również punktowane miejsca w okręgu zielonogórskim.

Te wszystkie cuda i dziwy, które rosną na działkach, nie są skrzętnie ukrywane przed zazdrosnym okiem przechodnia. „Żwirek” jest chętnie odwiedzany przez spacerowiczów, przedszkolaków i młodzież szkolną, która pobiera tu lekcje miłości do przyrody.

Integracji społeczności ogrodu, wymianie doświadczeń oraz podsumowaniu współzawodnictwa służą takie imprezy jak: „Święto Kwiatów”, „Święto Działkowca” czy „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Ta wymiana doświadczeń nie ogranicza w się zresztą tylko do użytkowników „Żwirka”. Dotyczy to także pozostałych gubińskich ogrodów oraz sąsiadów zza Nysy, z którymi umowę o współpracy podpisano już w 1994 r. Od kilkunastu lat Żwirek” uczestniczy w konkursach okręgowych, zawsze zajmując miejsce w pierwszej szóstce. W 2004 r. POD „Żwirek” zdobył czwarte miejsce w Polsce! Na ten sukces złożyły się lata pracy wielu ludzi, a przede wszystkim prezesa Józefa Chaby i zarządu ogrodu, którym kierował od 1990 roku.

O drugim dwudziestoleciu „Żwirka” w następnym (czerwcowym) numerze “WG”. oprac. sp

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Przycisk powrotu do góry