Społeczeństwo

Różnorodność jest kolorowa. Kiedy rusza akcja?

Na początku kwietnia w Gubinie rozpocznie się “zamieszanie” związane z „Gubinem na niebiesko dla autyzmu”. Całość zostanie zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” z Zielonej Góry, oddział w Gubinie, w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Tegoroczna akcja nosi nazwę “Gubin na niebiesko dla autyzmu 2023. Różnorodność jest kolorowa”. W kolejnych dniach przeprowadzane będą wydarzenia, które mają pokazać, że osoby z autyzmem zasługują na równe szanse w dziedzinie edukacji oraz na życie w społecznościach lokalnych na miarę swoich psychofizycznych możliwości. Pomysłodawcą i realizatorem akcji jest Elżbieta Konopacka – oligofrenopedagog, terapeuta osób z autyzmem, a także nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gubinie. Oczywiście pomaga jej wiele zaprzyjaźnionych osób i instytucji. – Podstawowym celem akcji jest uświadomienie mieszkańcom problemu wykluczenia tej grupy społecznej. Ważna jest również integracja oraz edukacja społeczności lokalnej, poprzez współudział mieszkańców w przedsięwzięciach związanych ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Prosimy o ubranie się w strój w kolorze niebieskim, z dodatkowym tegorocznym emblematem – motylem – symbolizującym różnorodność tego zaburzenia – podkreśla E. Konopacka.

Co będzie się dokładnie działo podczas “niebieskich” dni?

  • W niedzielę (02.04, godz. 12:00-15:00), w galerii Hosso, wraz z Młodzieżową Grupą “Otwarte” z GDK oraz Pracownią Orange, przygotowana zostanie akcja promocyjna – wystawa plakatu, a Stowarzyszenie Esquadra owinie basztę.
  • W poniedziałek (03.04) dzieci ze zgłoszonych przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych zaproszone zostaną do udziału w V edycji „Czytania na dywanie”. Młode osoby poznają autyzm poprzez tekst bajki.
  • We wtorek (18.04), w Gubińskim Domu Kultury odbędą się VII Prezentacje Artystyczne Osób z Autyzmem “Tacy sami”. W tym roku nadeszły zgłoszenia od piętnastu grup z województwa lubuskiego oraz zespołu z niemieckiego Forst.
  • Sobota (22.04), z Klubem Rowerowym “Bidon” odbędzie się V Rajd Rowerowy pn. “Wkręć się w Autyzm”. Planowana jest trasa do Żytowania i z powrotem.
  • We wtorek (25.04) w Gubińskim Domu Kultury będzie można obejrzeć biletowany spektakl on-line “Mały Książę”, przygotowany przez Teatr Piasku Tetiany Galitsyny – laureatki programu telewizyjnego “Mam talent”.

Szacuje się, że w Polsce osób ze spektrum autyzmu może być co najmniej 30 tysięcy. Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. W kwietniu każdy z nas może wyrazić swą solidarność z nimi, np. poprzez oświetlenie domu na niebiesko lub nałożenie ubrania w tym kolorze.

Podobne artykuły

Przycisk powrotu do góry